Slovo pre Žilinský kraj:

 

Ako sa otec zmilúva

nad synmi, tak sa Jahve zmilúva nad tými,

čo sa ho boja.

Ž 103:13

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja:

Ing. Erika Jurinová

Okresné mestá a ich primátori:

Peter Fiabáne

Žilina

Miroslav Minárčik

Bytča

Milan Gura

Čadca

Ján Prílepok

Dolný Kubín

Marián Mihalda

Kysucké Nové Mesto

Ján Blcháč

Liptovský Mikuláš

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Martin

Milan Hubík

Námestovo

Igor Čombor

Ružomberok

Igor Hus

Turčianske Teplice

Ivan Šaško

Tvrdošín

Žilinský kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Žilinského kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame zúčastniť sa

 

  • 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 5. decembra 2020 (sobota). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš saVyužite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy.

  • otvorených modlitieb za Žilinský kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 18:00 do 18:30 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Žilinským krajom moc Božieho slova:

 

Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Jahve zmilúva nad tými, 

čo sa ho boja. Ž 103:13

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za Cirkev v Žilinskom kraji, za jednotu a spoluprácu medzi kresťanmi, postavenú na základe Božieho Slova z Jn 17,21: 
“aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli

v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal”.

🙏 Za múdrosť, bázeň pred Bohom, Božiu ochranu a vedenie pre županku Eriku Jurinovú, pre všetky odbory a všetkých poslancov a pracovníkov Žilinského samosprávneho kraja.

🙏 Za mesto Žilina, aby v ňom prekvital Život, aby prosperovalo v každej oblasti a Pán, Boh naplnil svoje plány, ktoré má s týmto mestom.

🙏 Za všetky mestá a obce v Žilinskom kraji. Za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov. Nech všade tam, kde vládne nejednota

a rozdelenie, zavládne Boží Duch pokoja, jednoty a spolupráce.

Nech korupcia a protekcionizmus nemajú miesto na jednotlivých mestských a obecných úradoch.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Žilinskú župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa

k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Žilinský kraj podľa princípov Božieho kráľovstva.

🙏 Za oblasť financií, za obnovenie a za uvoľnenie nových finančných zdrojov pre Žilinskú župu 

🙏 Za prebiehajúce a chystané verejné obstarávania na župe, za pokojný priebeh procesov verejného obstarávania.

🙏 Za zastavenie šírenia koronavírusu, za fungujúce strategické opatrenia ohľadom Covidu-19 v celej župe, za zdravotníkov v prvej línii, za nemocnice najviac postihnuté pandémiou, ich vedenie a personál, aj za zodpovedné správanie sa obyvateľstva

🙏 Za investície a realizáciu funkčnej cestnej infraštruktúry v kraji, za dobudovanie diaľničného úseku pri Strečne, opravy úsekov ciest a mostov, ktoré sú v havarijnom stave

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Žilinského samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi

v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Žilinskom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6:

“Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska