Slovo pre Banskobystrický kraj:

 

Boh, ktorý ma opásal silou,

a bezúhonnou robí moju cestu, On mi dal nohy jeleňa

a postavil ma na výšiny.

Moje ruky vyučil boju a moje ramená napínajú kovový luk. Dal si mi štít svojej spásy

a pravicou si ma podporil

a tvoja láskavosť

ma urobila veľkým.

Mojim krokom si cestu uvoľnil

a moje nohy nepociťujú únavu.

Ž 18:33-37

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja:

Ing. Ján Lunter

Okresné mestá a ich primátori:

Ján Nosko

Banská Bystrica

Nadežda Babiaková

Banská Štiavnica

Tomáš Abel

Brezno

Ján Šufliarský

Detva

Radoslav Vazan

Krupina

Alexandra Pivková

Lučenec

Martina Brisudová

Poltár

Július Buchta

Revúca

JUDr. Jozef Šimko

Rimavská Sobota

Dalibor Surkoš

Veľký Krtíš

Lenka Balkovičová

Zvolen

Kamil Danko

Žarnovica

Peter Antal

Žiar nad Hronom

Bansko-bystrický kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Banskobystrického kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame zúčastniť sa

 

  • 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 2. decembra 2020 (streda). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš saVyužite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy.

  • otvorených modlitieb za Trnavský kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 16:30 do 17:00 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Banskobystrickým krajom moc Božieho slova:

 

Boh, ktorý ma opásal silou, a bezúhonnou robí moju cestu, On mi dal nohy jeleňa a postavil ma na výšiny. Moje ruky vyučil boju a moje ramená napínajú kovový luk. Dal si mi štít svojej spásy a pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu. Ž 18:33-37

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za Cirkev a všetky slúžiace spoločenstvá a inštitúcie v Banskobystrickom kraji, za jednotu a spoluprácu medzi kresťanmi, postavenú na základe Božieho Slova z Jn 17,21: 
“aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli

v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal”.

🙏 Za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pre župana Jána Luntera, pre všetkých poslancov Banskobystrického samosprávneho kraja. Za pokoj, jednotu a spoluprácu medzi županom a poslancami.

🙏 Za všetky mestá a obce v Banskobystrickom kraji. Za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov. Nech všade tam, kde vládne nejednota

a rozdelenie, zavládne Boží Duch pokoja, jednoty a spolupráce.

Nech korupcia a protekcionizmus nemajú miesto na jednotlivých mestských a obecných úradoch.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Banskobystrickú župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Banskobystrický kraj podľa princípov Božieho kráľovstva.

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Banskobystricého samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi

v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Banskobystrickom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6:

“Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”

🙏 Za pozdvihnutie hodpodárstva v celom kraji a zvlášť v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš, za požehnanie pre podnikateľov a strategické podniky, aby sa im darilo vytvárať nové projekty, nové pracovné príležitosti, ktoré by znižovali mieru nezamestnanosti a aby životná úroveň obyvateľov najmä na juhu a východe kraja začala stúpať.

🙏 Za zdravotníctvo, sieť nemocníc a ich vedenie, za všetkých zdravotníkov v kraji, za Božiu silu, múdrosť, vedenie, ochranu, ale aj pokrytie všetkých ich potrieb a nákladov

🙏 Za letisko Sliač, ktoré sa bude rekonštruovať, za dobré, Božie riešenie ako by malo letisko fungovať počas rekonštrukcie.

🙏 Za národnostné menšiny žijúce na území Banskobystrického kraja, nech ich nebeský Otec zahŕňa požehaním a pokojom

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska