top of page
f118aaa5-6f77-431c-9237-398bd557215c_phpkjchhn.jpg

Dávidov stánok naživo

Milí naši modlitebníci,

Začíname v piatok 29. septembra 2023 od 18:00 do sobotnej polnoci

30. septembra 2023 v modlitebnom dome Elaion. Budeme robiť

Dávidov stánok s chválami, modlitbami.

Pozor: V prípade väčšieho záujmu môžeme miesto konania modlitieb presunúť. Kontakt pre info: 0915 974 276

“Potom sa vrátim a znova vybudujem zborený Dávidov stánok; znova postavím jeho ruiny a vztýčim ho, aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, čo robí tieto veci, 18 známe od vekov." Sk 15:16-18

bottom of page