Našej prvej spoločnej modlitebnej iniciatíve

aj kalendáru rezervácií

sme dali názov

“Operácia Áron,

pretože kňaza Árona

si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy

a nákaza prestala

(Num 17: 11-15, SEB).

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti sme stále my - modliaci sa kresťania

(1Pt 2: 9).

Operácia Áron

          V roku 2013 k jednému z našich modlitebných spoločenstiev prišlo slovo poznania, že príde obdobie, v ktorom bude zvolená nová vláda, a zároveň bude potrebné nájsť "nových kňazov typu Árona", ktorí sa podobne ako on budú ochotní postaviť do trhliny za uzdravenie morovej nákazy, ktorá sa šírila v tábore Izraelitov.

          Rozpoznávame, že v tomto období žijeme a Operácia Áron je odpoveďou na Božie slovo poznania, ktorým nás Otec pripravil a vyzbrojil práve pre tento čas.

          Ďakujeme Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze Pána a Mesiáša, Ježiša Krista. (1 Kor 15:57)