Srdečne vás pozývame

zúčastniť sa seminárov

o modlitebnom dianí

a hnutí na  Slovensku.

Modlitby 24/7 na CampFeste

Rezervujte si  sobotu 25. júla 2020  na stretnutie s nami na Campfeste na Ranči v Kráľovej Lehote. Nájdete nás v hlavnom stane, kde vám ponúkame:

09:30-10:30

Uctievanie, chvály a modlitby

10:30-11:30

Modlitebné dianie na Slovensku

13:00-14:00

Iniciatíva Modlitby 24/7 

14:30-15:30

Skúsenosti s neustálymi modlitbami

Tešíme sa na vás!

 09:30-10:30 

 Uctievanie, chvály a modlitby 

Začnime deň spoločne uctievaním a oslavou nebeského Otca.

Vyjadrime Mu svoju lásku a vďačnosť. Vstúpme hlbšie do dôvery voči Nemu a nechajme sa zaskočiť veľkosťou a mierou Jeho lásky. 

Tešíme sa na spoločne strávený čas v Božej prítomnosti

v sprievode Karola Kováča a jeho manželky.

 10:30-11:30 

 Modlitebné dianie na Slovensku 

Oboznámime sa s niektorými modlitebnými iniciatívami

a platformami, ktoré Pán Boh na Slovensku vzbudzuje. 

Vtiahnu vás do deja a sveta toho, ako v spolupráci s nami,

ľuďmi, Pán Boh uvoľňuje svoju vôľu a Božie Kráľovstvo

na Slovensku.

 13:00-14:00 

 Iniciatíva Modlitby 24/7 

Spoznajte lepšie okolnosti vzniku a histórie modlitebnej iniciatívy Modlitby 24/7. Objavujte s nami Božie zámery a plány pre hnutie modlitebníkov na Slovensku​, nechajte sa pozvať a pridajte sa do siete modlitebníkov. Tešíme sa na vás! 

 14:30-15:30 

 Skúsenosti s neustálymi modlitbami 

Nechajme sa povzbudiť a inšpirovať skúsenosťami našich hostí, ktorí sú iniciátormi alebo účastníkmi nepretržitých modlitebných aktivít. Vypočujte si, prečo poslúchli vedenie Svätého Ducha a aké ovocie ich poslušnosť prináša. Ich príbehmi nás budú sprevádzať Andrea Bielová spolu s Michalom Kevickým.

 
 
 
 
 
  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska