Kalendáru rezervácií

sme dali názov

“Operácia Áron - Uzdravenie ekonomiky a podnikateľského prostredia”,

pretože kňaza Árona

si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy

a nákaza prestala

(Num 17: 11-15, SEB).

Korupcia je ako nákaza, pretože nezriadená náklonnosť k peniazom je koreňom zla

(1 Tim 6:10).

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti sme stále my - modliaci sa kresťania

(1Pt 2: 9).

Operácia Áron - Uzdravenie našich regiónov

          "Pamätajte na rozkaz, ktorý vám dal Mojžiš, Jahveho sluha, keď povedal: Jahve, váš Boh, vám poskytol pokojný domov, keď vám dal túto krajinu. Vaše ženy, vaše deti a váš dobytok môžu zostať v krajine, ktorú vám dal Mojžiš za Jordánom. Vy však, všetci bojaschopní chlapi, tiahnite ozbrojení na čele svojich bratov a pomáhajte im, kým Jahve neposkytne pokojný domov vašim bratom ako vám a kým oni nezaujmú krajinu, ktorú im dáva Jahve, váš Boh. Potom sa môžete vrátiť do vašej vlastnej krajiny, ktorú vám dal Jahveho sluha Mojžiš za Jordánom, na východe slnka, a budete ju vlastniť. Nebojte sa ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, synov i dcéry, za ženy aj za domácnosti.“ (Joz 1:13-15 + Neh 4:8)

​          Naším dedičným podielom je Slovensko. Aj ono je našou "Zasľúbenou zemou", o ktorú v spolupráci s Bohom a ľuďmi bojujeme. Máme Božie poverenie a požehnanie na jej zveľaďovanie. Je mnoho spôsobov, ktorými za Slovensko bojujeme - všetci práve z toho miesta, ktoré zastávame, a na ktorom svedomito a zodpovedne žijeme a pracujeme: niektorí vychovávame novú generáciu, iní pracujeme v poľnohospodárstve, ďalší chránime zdravie iných..nepodarí sa nám vymenovať všetkých.

          Okrem spomenutého sa navzájom povzbudzjeme zveľaďovať našu krajinu modlitbou, žehnaním a príhovorom počas ôsmich dní

od 29. novembra do 6. decembra 2020:

 1. Za vyššie územné celky a ich vedenie a jednotlivé župy: za spravodlivosť, múdrosť, Božie vedenie a milosť pri snahách o všestranný rozvoj regióno, ich zdravie a dostatok pracovných príležitostí pre obyvateľov zvlášť ochudobnených krajov

 2. Za vzbudenie modlitebných strážcov na múroch jednotlivých krajov, ich modlitebné nasadenie, súdržnosť a odhodlanie bojovať za svoju zem: aby bolo uvoľnené zadržiavané požehnanie a milosť pre všetky obce, mestá a ich obyvateľov

 3. Za kráľovské vzťahy, siete, prepojenia a spoluprácu cirkví, zborov, spoločenstiev, kresťanských platforiem v jednotlivých župách

          Zároveň sme každý deň tejto 24/8 modlitebnej reťaze venovali jednej župe a povzbudení Božím slovom pozývame všetkých ochotných, a pre tento čas povolaných modlitebníkov a príhovorcov: Vedení Svätým Duchom, modlime sa za župy, v ktorých žijeme, a to nasledovne:

 • 29.11.2020 - Trnavský kraj (nedeľa )
 • 30.11.2020 - Košický kraj (pondelok)

 • 1.12. 2020 - Trenčiansky kraj (utorok)

 • 2.12.2020 - Banskobystrický kraj (streda)

 • 3.12.2020 - Prešovský kraj (štvrtok)

 • 4.12.2020 - Nitriansky kraj (piatok)

 • 5.12.2020 - Žilinský kraj (sobota)

 • 6.12.2020 - Bratislavský kraj (nedeľa)

          Osemdňová modlitebná kampaň vyvrcholí v sobotu, 5. decembra ONLINE Dávidovým stánkom prostredníctvom Zoom-u, ktorý v spolupráci s Crescendo Slovensko a ostatnými partnermi taktiež venujeme modlitbám za župy v takomto časovom slede:

 • 15:00-15:30 - Trnavský kraj

 • 15:30-16:00 - Košický kraj

 • 16:00-16:30 - Trenčiansky kraj

 • 16:30-17:00 - Banskobystrický kraj

 • 17:00-17:30 - Prešovský kraj

 • 17:30-18:00 - Nitriansky kraj

 • 18:00-18:30 - Žilinský kraj

 • 18:30-19:00 - Bratislavský kraj

 

Ste na ňom srdečne vítaní!

         

          Nenechajme sa obrať o privilégium pokorovať sa pred naším Bohom, obracať sa na Neho, hľadať Jeho tvár a prítomnosť a kráčať po Jeho cestách... 2 Krn 7:14

Mimochodom, všimli ste si, že čas modlitby si môžete rezervovať

z ktoréhokoľvek miesta Slovenska, a nielen z miesta vášho bydliska? Aj takto môžeme symbolicky a prorocky bojovať

za jednotlivé obce a mestá našich žúp!

 • Facebook
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska