KORONAVÍRUS

 • Za dostatok vakcín pre očkovanie a fungujúci proces očkovania všetkých občanov SR NOVÉ!

 

 • Za psychické aj fyzické sily, trpezlivosť a disciplinovanosť a zvlášť Boží pokoj a múdrosť pre nás všetkých

 

 • Za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu, zvládnutie jej tretej vlny a zároveň aby táto situácia priniesla ovocie, ktoré zamýšľa Boh (pozri tu

 • Za silu, zdravie a pokoj pre všetkých lekárov, sestry, ošetrovateľov a všetkých ktorí sa starajú o pacientov chorých nielen na Covid-19

 • Za samosprávy, ich zdravotnícke zariadenia, aby mali dostatok zdravotníkov aj dobrovoľníkov 

 • Za uzdravenie všetkých pozitívnych a infekčných spoluobčanov, bezdomovcov, rómov, seniorov a ich rodiny

 

 • Za Božiu milosť a pomoc pre zomierajúcich a rodiny pozostalých

 • Za slovenských lekárov a zdravotníkov žijúcich v zahraničí

 • Za oblasť športu, kultúry, reštaurácie a ďalšie oblasti najviac zasiahnuté koronakrízou 

 • Za zastavenie šírenia poplašných správ ohľadom Covid-19, ktoré, žiaľ napomáhajú šíreniu vírusu v našej populácii a ohrozujú ľudské životy 

 • Za obete hoaxov, ktoré si v dôsledku počúvania falošných rád vážne poškodili fyzické a psychické zdravie

 • Za múdrosť a kritické myslenie pre nás všetkých pri rozlišovaní pravdivosti informácií, aby sme sa nestali oklamanými šíriteľmi lží

 • Za zodpovedné dodržiavanie nariadených opatrení v záujme verejného zdravia 

 • Za našu vzájomnú ochranu, podporu, súdržnosť a pomoc

 • Za seniorov a zvlášť ohrozené skupiny ľudí (diabetici, kardiologickí pacienti...), ktorí sú teraz v izolácii a pociťujú strach, paniku a osamelosť

 • Za médiá, aby o koronavíruse informovali zodpovedne, objektívne a ohľaduplne (aj kvôli seniorom)

 • Za Božie nadprirodzené zmocnenie (fyzické aj psychické) pre lekárov, zdravotníkov, ľudí v službe, za pomáhajúce profesie, silové zložky a ich rodiny

 • Za rovnováhu fyzického a ekonomického zdravia a proces múdreho uvoľňovania epidemiologických opatrení

 • Za múdrosť a odvahu pre ministra zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR, krízový štáb SR a jednotlivé krízové štáby v ohniskách nákazy pri rozhodovaní a opätovnom zavádzaní možno aj nepopulárnych opatrení a tvorbe zákonov “lex korona”

 • Za reštart ekonomiky a účinnú ekonomickú pomoc pre firmy počas koronakrízy

 • Za udržateľnosť pracovných miest, minimálny dopad koronakrízy na nezamestnanosť

 • Za ľudí, ktorí prišli o prácu a čelia strate zdravotných, sociálnych a životných istôt

 • Za žehnajúci postoj voči nakazeným Covidom19

 • Za Božie riešenia na zmiernenie dopadov globálnej krízy spôsobenej koronavírusom

 • Za obyvateľov postihnutých krajín a za chudobnejšie krajiny, v ktorých je systém zdravotnej starostlivosti slabší, a preto nie sú dobre pripravení na starostlivosť o nakazených a na obete nákazy.​

 • Za riešenia hladomoru, ktorý sa aj kvôli koronakríze ešte viac zhoršuje, tiež za ľudí ohrozených hladomorom a jeho obete