V spolupráci s MPKS Slovensko vás, vaše cirkvi, zbory, spoločenstvá

pozývame k účasti

na spoločných modlitbách

za generáciu mladých

a za tohtoročný Campfest.

Modlitby

za mladých

Vážení priatelia,

 

tešíme sa, že vás v spolupráci s MPKS môžeme pozvať do 40-dňovej modlitebnej reťaze za prebudenie generácie mladých ľudí,

za CampFest a všetky podujatia určené mladým.

 

Deň jej spustenia je určený na štvrtok 29.4. o 19:00 na ONLINE worshipovo-modlitebnom stretnutí s rečníkmi, chváličmi

a organizačným tímom CampFestu na tomto linku.

 

PREČO?

 

Podľa štatistík mali opatrenia súvisiace s pandémiou najhorší dopad práve na mladú generáciu. V lockdawne nemohli rozvíjať sociálne vzťahy, ktoré sú pre nich kľúčové. Museli sa adaptovať na dištančné štúdium. Čelili ponorke v často disfunkčnej domácnosti

a absencii akýchkoľvek im určených akcií alebo programov. Odborníci hovoria o 5-násobnom náraste dopytu mladých

po prvej psychologickej pomoci.

Veríme, že Pán, Boh nás vedie a povzbudzuje,

aby sme sa za nich a za ich potreby postavili spolu.

Tentokrát budú rezervácie prebiehať na našich stránkach aj stránkach MPKS. Viac informácií nájdete na stránkach MPKS.