Slovo pre Nitriansky kraj:

 

Nech je vám teda známe, bratia, že vďaka Ježišovi

vám ohlasujeme

odpustenie hriechov.

Od všetkého, od čoho ste

v Mojžišovom zákone nemohli byť ospravedlnení, ste ospravedlnení vďaka Ježišovi. V Ňom je ospravedlnený každý, kto verí.

Sk 13:38-39

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja:

Doc. Ing. Milan Belica, PhD.

Okresné mestá a ich primátori:

Marek Hattas

Nitra

Béla Keszegh

Komárno

Ján Krtík

Levice

Otokar Klein

Nové Zámky

Jozef Belický

Šaľa

Alexandra Gieciová

Topoľčany

Dušan Husár

Zlaté Moravce

Nitriansky kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Nitrianskeho kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame zúčastniť sa

 

  • 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 4. decembra 2020 (piatok). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš saVyužite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy.

  • otvorených modlitieb za Nitriansky kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 17:30 do 18:00 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Nitrianskym krajom moc Božieho slova:

 

Nech je vám teda známe, bratia, že vďaka Ježišovi vám ohlasujeme odpustenie hriechov. Od všetkého, od čoho ste v Mojžišovom zákone nemohli byť ospravedlnení, ste ospravedlnení vďaka Ježišovi. V Ňom je ospravedlnený každý, kto verí. Sk 13:38-39

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za Cirkev v Nitrianskom kraji, za jednotu a spoluprácu medzi kresťanmi, postavenú na základe Božieho Slova z Jn 17,21: 
“aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli

v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal”.

🙏 Za múdrosť, bázeň pred Bohom, Božiu ochranu a vedenie pre župana Milana Belicu, pre všetkých poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Za pokoj, jednotu a spoluprácu medzi županom a poslancami.

🙏 Za všetky mestá a obce v Nitrianskom kraji. Za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov. Nech všade tam, kde vládne nejednota

a rozdelenie, zavládne Boží Duch pokoja, jednoty a spolupráce.

Nech korupcia a protekcionizmus nemajú miesto na jednotlivých mestských a obecných úradoch.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Nitriansku župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa

k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Nitriansky kraj podľa princípov Božieho kráľovstva.

🙏 Za zastavenie šírenia koronavírusu. Za fungujúce strategické opatrenia ohľadom Covidu-19 v celej župe, za zdravotníkov v prvej línii a za zodpovedné správanie sa obyvateľstva

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Nitrianskeho samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi

v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Nitrianskom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6:

“Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska