Po skúsenostiach so zdieľaným rezervačným systémom

v anglickom jazyku, ktorý sme použili v prvej vlne korona pandémie sme sa rozhodli investovať do aplikácie, ktorá bude lepšie zodpovedať našim potrebám.

O aplikácii

Pretože sme sa rozhodli, že  chceme myslieť na viaceré modlitebné potreby, vznikla myšlienka aplikácie pre všetky nepretržité modlitebné aktivity našich spoločenstiev. Nazvali sme ju Modlitebná Reťaz (v skratke eMeRka). Aj keď zatiaľ je úplne dokončené iba jej promo-videjko, vieme, že aplikácia ponúkne

  • prepájanie modlitebníkov, príhovorcov a ich spoločenstiev

  • vytváranie nepretržitých modlitebných reťazí v slovenčine

  • registráciu a rezervačný systém v slovenčine

  • prepojenie s Google kalendárom

  • prehľad modlitebných iniciatív prebiehajúcich na Slovensku

  • modlitebnú mapu, na ktorej sa zobrazí každé modliace sa spoločenstvo alebo jednotlivec používajúci eMeR-ku.

Keď bude aplikácia dokončená, bude dostupná za nízky poplatok všetkým záujemcom. Na jej dokončenie však potrebujeme vašu pomoc. Ak by ste chceli finančne podporiť jej tvorbu a dokončenie, môžete tak urobiť darovaním finančnej čiastky v akejkoľvek výške

na číslo účtu SK20 7500 0000 0040 2015 2755poznámkou

"Podpora MK - modlitbova appka".

Zvláštne poďakovanie patrí jej tvorcom - Martinovi Lojekovi a Robovi Krettovi, za ich nasadenie, nezištnú pomoc a podporu.

Bez ich ochoty a nasadenia pre Božie Kráľovstvo na Slovensku

by aplikácia nikdy neexistovala.