Chceme sa zlepšovať

a pre návštevníkov našich stránok byť požehnaním.

Zmeny

na stránkach

Ďakujeme vám, že ste sa zapojili a vyjadrili svoju spätnú väzbu na naše stránky. Stali ste sa tak spoluautormi pripravovaných zmien.

Rezervačný kalendár na týchto stránkach už nebude dostupný. Chceme ho nahradiť aplikáciou, na ktorej pracujeme. Tešíme sa, že vďaka nej bude registácia jednoduchšia, dostupnejšia a oveľa viac nápomocná.