Kalendáru rezervácií

sme dali názov

“Operácia Áron - Uzdravenie ekonomiky a podnikateľského prostredia”,

pretože kňaza Árona

si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy

a nákaza prestala

(Num 17: 11-15, SEB).

Korupcia je ako nákaza, pretože nezriadená náklonnosť k peniazom je koreňom zla

(1 Tim 6:10).

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti sme stále my - modliaci sa kresťania

(1Pt 2: 9).

Operácia Áron 3

Drahí priatelia,

 

sme svedkami novej milosti a zázraku ukončenia koaličnej krízy. Tiež si novým spôsobom po tejto kríze uvedomujeme ako je nevyhnutné modliť sa za našu krajinu a jej predstaviteľov.

Na nasledujúcich 7 dní vás preto v tomto čase Veľkej noci pozývame k zapojeniu sa do spoločnej modlitebnej iniciatívy “Áron”. Symbolicky ju spustíme v deň vymenovania druhej novej vlády, tak ako sme ju pred viac ako rokom spustili v deň nástupu vlády Igora Matoviča.

Prosíme vás, pozvite k tejto iniciatíve ľudí vo vašom okruhu pôsobenia. V tomto období sa chceme zameraťšpeciálne

na tieto modlitebné predmety:

 

Za druhú novú vládu

  • Za múdrosť a vodcovstvo nového premiéra, za plynulé pokračovanie práce jednotlivých ministerstiev 

  • Za sebareflexiu, obnovenie dôvery, korektnosť, efektívnu komunikáciu, spoluprácu a jednotný postup koalície.

Za pokojné a hlboké prežitie sviatkov Veľkej noci

  • Za duchovné prebudenie cirkvi a kresťanov, za to, aby napriek značnému znemožneniu kolektívnej zbožnosti bola prehĺbená osobná zbožnosť a zbožnosť v rodinách