Kalendáru rezervácií

sme dali názov

“Operácia Áron - Uzdravenie ekonomiky a podnikateľského prostredia”,

pretože kňaza Árona

si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy

a nákaza prestala

(Num 17: 11-15, SEB).

Korupcia je ako nákaza, pretože nezriadená náklonnosť k peniazom je koreňom zla

(1 Tim 6:10).

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti sme stále my - modliaci sa kresťania

(1Pt 2: 9).

Operácia Áron - Uzdravenie ekonomiky a podnikateľského prostredia

          Ekonomika. Pretože je Pán, Boh náš Poskytovateľ

a Zaopatriteľ  (Gn 22:13-19), uvoľňuje nám prostredníctvom nej zaopatrenie, zabezpečenie a učí nás správcovstvu.

          Podporuje ju objavovanie nových technológií a vynálezov, pretože tie prinášajú rozvoj a tvorbu nových produktov a služieb. Úlohou podnikateľov je tieto služby ponúkať a obchodovať s týmito vynálezmi.

          Správny model správcovstva prináša slávu Bohu, ktorý rád spolupracuje s podnikateľmi ako svojimi správcami, ktorým boli zverené hodnoty Božieho Kráľovstva (Mt25,14-17).

          Druhá vlna koranakrízy priniesla so sebou nielen obmedzenia

v podobe nosenia rúšok a voľného pohybu, ale takmer úplne zmrazenie podnikateľského prostredia vo viacerých oblastiach spoločenského života.

          Firmy prepúšťajú zamestnancov, idú na doraz svojich finančných rezerv a mnohí rušia svoje podnikanie. Ľudia prichádzajú o zamestnanie a existenčné hodnoty. Preto sa nasledujúci týždeň 16.-22.novembra 2020 spolu v modlitbách zameriame na víťazstvo nad ekonomickým kolapsom krajiny a naštartovanie ekonomiky

a podnikateľského prostredia.

          Chceme prijať každé požehnanie, ktoré nad nami Boh vyhlásil, v Dt 28 je napísané:

 

„Ak budeš naozaj poslúchať hlas Jahveho, svojho Boha

a zachovávať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes dávam, spočinú

na tebe všetky požehnania. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli.“
 

          Pane chceme byť poslušní tvojmu slovu a prijať všetky zasľúbenia, ktoré chceš na nás a našu krajinu uvoľniť. Ako „Áronovia“ sa chceme postaviť do trhlín v ekonomike, ktoré vznikajú a každým dňom sa zväčšujú. Chceme sa spolu modliť za tieto oblasti:

  1. Za rozšírenie poznania Boha, ktorý je aj Jahve Jireh - Boh, ktorý zabezpečí, náš Zaopatriteľ: aby ​v životoch ekonómov, aj podnikateľov, živnostníkov a nás všetkých strach, úzkosť, panika a obavy z budúcnosti nahradil pokoj a dôvera Bohu, ktorý sa o nás stará a pomôže nám prekonať aj náročné obdobie ekonomickej krízy

  2. Za aplikovanie biblického princípu dávania v každodennom živote (Gn 22:16-18): aby štedrosť, prajnosť a veľkorysosť nahradili závisť, chamtivosť a lásku k peniazom

  3. Za vytrvalosť a schopnosť podnikateľov a živnostníkov prispôsobiť sa novým podmienkam: aby sa nevzdávali, boli kreatívni a otvorení novým nápadom, tvorili nové, trebárs aj komunitné projekty. Viac...

          Lebo ak sa my, Boží ľud, po Ňom pomenovaný, pokoríme, budeme sa k Nemu utiekať a odvrátime sa od svojich zlých ciest, On nás vypočuje z nebies, odpustí nám hriech a uzdraví našu zem.

(2Kr 7:14)

Budeme radi, keď sa k nám pridáte a v tejto medzere nás bude stáť  čo najviac.

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska