Kalendáru rezervácií

sme dali názov

“Operácia Áron - Uzdravenie ekonomiky a podnikateľského prostredia”,

pretože kňaza Árona

si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy

a nákaza prestala

(Num 17: 11-15, SEB).

Korupcia je ako nákaza, pretože nezriadená náklonnosť k peniazom je koreňom zla

(1 Tim 6:10).

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti sme stále my - modliaci sa kresťania

(1Pt 2: 9).

Operácia Áron - Za uzdravenie zdravotníctva

          Pán, Boh sa nám v Ex 15:26 predstavuje ako náš Lekár. On je v skutočnosti ministrom zdravotníctva a učí nás, že oblasť zdravia je v Jeho kompetencii a potom aj v rukách nás všetkých. Učí nás primerane sa starať nielen o seba, ale aj o našich blížnych, zvlášť o chudobných, núdznych a chorých v našom najbližšom okolí. Vďaka Pánovi za ministerstvo zdravotníctva a všetky inštitúcie, ktoré nám pomáhajú vtedy, keď už praktická pomoc nie je v možnostiach jednotlivca alebo lokálnej komunity. Vďaka Bohu, ktorý si život každého z nás cení tak, ako život svojho Syna Ježiša Krista, ktorý žil, zomrel a vstal z mŕtvych aj pre naše uzdravenie.

 

Počas nasledujúceho týždňa od 22. do  28. novembra 2020 sa v modlitbách zamerajme na tieto tri oblasti:

  1. Za rozšírenie skúsenosti a poznania dobrého Boha ako nášho osobného Lekára

  2. Za obyvateľov našej krajiny, aby sme milovali Boha a seba navzájom a starali sa jeden o druhého, zvlášť o núdznych a chorých

  3. Za oživenie, obnovu a uskutočnenie potrebných a nevyhnutných reforiem  v rezorte zdravotníctva, aby bol schopný odpovedať na potreby našich obyvateľov, ktoré presahujú možnosti rodiny, blízkych a lokálnej komunity Viac...

          Je totiž naším privilégiom pokorovať sa pred naším Bohom, obracať sa na Neho, hľadať Jeho tvár a prítomnosť a kráčať po Jeho cestách... 2 Krn 7:14

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska