Kalendáru rezervácií

sme dali názov

“Operácia Áron”,

pretože kňaza Árona

si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy

a nákaza prestala

(Num 17: 11-15, SEB).

Okrem morovej nákazy koronavírusu a jej následkov prežívame

v spoločnosti momentum volania po zmene.

V tomto čase naša

spoločnosť potrebuje

"Árona" - ľud s jeho kvalitami, aby sa pred Otcom prihováral za svoju krajinu.

 

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti sú práve kresťania, ktorí sa modlia

(1Pt 2: 9).

Operácia Áron

Áron je obrazom aj ďalších našich hodnôt:

 

  • Nástroj mobilizácie

- pomáhal v prípade potreby zvolať ľud a spájať vodcov

- Ex 4,29

  • Opora pre vodcov

- podopieral Mojžišovi ruky, aby Izrael mohol zvíťaziť nad Amalekitmi

- Ex 17,12

  • Osobná angažovanosť

- nosil na svojom srdci Božie slovo a mená Izraelových synov, aby si ich pred Bohom ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätyne

- Ex 28,29-30

  • Služba žehnania a zmierenia

- Boh mu zveril kňažskú službu zmierenia a žehnania

- 1Krn 6,34

  • Nepretržitá chvála a modlitby

- mal za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále žehnať

- 1Krn 23,13

  • Jednota a spolupráca

- je obrazom bratskej lásky a spolužitia

- Ž 133

 

Áron je predobrazom Pána Ježiša Krista:

  • Áron je obrazom Krista ako nášho veľkňaza, ktorý obetoval za nás seba samého a stále sa za nás modlí

Heb 7: 26-27Rim 8: 34

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska