Chceme sa pokoriť, modliť sa a žehnať tieto tri veci:

1.

Zastavenie šírenia pandémie koronavírusu

zvládnutie jej tretej vlny!

2.

Psychické aj fyzické sily, trpezlivosť a disciplinovanosť

a zvlášť Boží pokoj a múdrosť pre nás všetkých

počas Vianoc a nastupujúceho lock down-u

3.

Jednotu, spoluprácu, súdržnosť, konštruktívnu komunikáciu

a spoločnú víziu vládnej koalície pre Slovensko

PODNETY NA TENTO TÝŽDEŇ

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska