Chceme sa pokoriť, modliť sa a žehnať tieto tri veci:

🙏🏼

Múdrosť a vodcovstvo pre nového premiéra,

za plynulé pokračovanie práce jednotlivých ministerstiev 

🙏🏼🙏🏼

Sebareflexiu, obnovenie dôvery, korektnosť, efektívnu

komunikáciu, spoluprácu a jednotný postup pre štvorkoalíciu

🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Duchovné prebudenie cirkvi a kresťanov, a aby napriek

značnému znemožneniu kolektívnej zbožnosti bola prehĺbená osobná zbožnosť a zbožnosť v rodinách

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Za to aby aj médiami  komunikované evanjelium Pána Ježiša Krista

počas sviatkov zasiahlo ľudí a našu spoločnosť.

VIAC >

PODNETY NA TENTO TÝŽDEŇ