Vyhledat

Operácia "Áron"

Prorok a veľkňaz Áron.

V Biblii je jeho meno zmienené približne 300-krát.

Áron (hebrejsky אַהֲרֹן Aharon) je starozákonný prorok a prvý židovský veľkňaz. Pochádzal z pokolenia Léviho, bol starším bratom Mojžiša, jeho otec sa volal Amram, matka sa volala Jochabed a staršia sestra Mária (Miriam). Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába. Mali štyroch synov: Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára.

Toľko o ňom píše slovenská Wikipédia.


Našej prvej spoločnej iniciatíve a kalendáru rezervácií sme dali názov “Operácia Áron”, pretože kňaza Árona si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy a zastavil ju.

Nákaza prestala (Num 17: 11-15, SEB).


V roku 2013 k jednému z našich modlitebných spoločenstiev prišlo slovo poznania, že príde obdobie, v ktorom bude zvolená nová vláda, a zároveň bude potrebné nájsť "nových kňazov typu Árona", ktorí sa podobne ako on budú ochotní postaviť do trhliny za uzdravenie morovej nákazy, ktorá sa šírila v tábore Izraelitov.

Rozpoznávame, že v tomto období žijeme a Operácia Áron bola odpoveďou na Božie slovo poznania, ktorým nás Otec pripravil a vyzbrojil práve pre tento čas. Veríme, že tým Áronom súčasnosti sme stále my - modliaci sa kresťania (1Pt 2: 9).


​Okrem morovej nákazy koronavírusu a jej následkov prežívame v spoločnosti momentum volania po zmene. V tomto čase naša spoločnosť potrebuje "Árona"

- ľud s jeho kvalitami, aby sa pred Otcom prihováral za svoju krajinu.

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti, ktorý je Pánom Bohom poslaný zastaviť nákazu koronavírusu, sme práve my, modliaci sa kresťania (1 Pt 2:9; Jak 5:16-18).Áron je obrazom aj ďalších našich hodnôt:

  • Nástroj mobilizácie

- pomáhal v prípade potreby zvolať ľud a spájať vodcov

- Ex 4,29

​​

  • Opora pre vodcov

- podopieral Mojžišovi ruky, aby Izrael mohol zvíťaziť nad Amalekitmi

- Ex 17,12

​​

  • Osobná angažovanosť

- nosil na svojom srdci Božie slovo a mená Izraelových synov, aby si ich pred Bohom ustavične pripomínal, keď bude vchádzať do svätyne

- Ex 28,29-30

​​

  • Služba žehnania a zmierenia

- Boh mu zveril kňažskú službu zmierenia a žehnania

- 1Krn 6,34

​​

  • Nepretržitá chvála a modlitby

- mal za úlohu udržiavať neprestajne v posvätnom stave veľsvätyňu, páliť tymian pred Hospodinom, posluhovať mu a v jeho mene stále žehnať

- 1Krn 23,13

​​

  • Jednota a spolupráca

- je obrazom bratskej lásky a spolužitia

- Ž 133