Vyhledat

Podujatia a iniciatívy

Seminár pre modlitebníkov

Pozývame všetkých modlitebníkov, chváličov a lídrov na zoomový seminár: Ako v nebi, tak i na zemi 24. - 25.6. 2021 s Murray Hiebert (OneEleven Global). Seminár bude so simultánnym prekladom.

Ak si kladiete otázky ako napr. V čom sú modlitebníci a chváliči Božími partnermi? Kedy sa nebo dotýka zeme? Čo je Dávidov stánok a v čom je obrazom neba? Prečo ho Pán chce v posledných dňoch a ako to súvisí s druhým príchodom Pána Ježiša? Tento seminár prinesie odpovede práve na tieto otázky. :-)

Seminár bude rozdelený do troch častí:

štvrtok 24.6.: 19:00-20:00

piatok 25.6.: 18:00-19:00

piatok 25.6.: 19:30-20:30.

Poplatok za seminár: 10 eur na osobu. Prihlásiť sa môžete do 17.6.2021 23:59 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVEjX5V0ljPErXf1jY8Jebj1CB28wdFUuKM-GWeQqa-QAGkw/viewform


Koncert Pre krásne Slovensko

https://www.facebook.com/prekrasneslovensko

5.9. 18:00 koncerte Pre krásne Slovensko v Bratislave v záhrade hradu. K žehnaniu Slovensku sa môžu pridať paralelne všetci kresťania na Slovensku....


Deň holokaustu a rasového násilia - Nezabudnutí susedia

Program podujatia:

Štvrtok 9.9.2021 o 10 00 hod.

1. Rozozvučanie zvonov a sirén o 10:00.


2. Miestny/a organizátor/ka vyzve na minútu ticha a povie krátky príhovor

(dôvod stretnutia – 3-4 minúty).


3. Miestny/a organizátor/ka, alebo iná určená osoba, prečíta spoločný list.

Tento rok list napíše pán generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, pán Ivan Eľko.


4. Prečítanie príbehu preživšieho.


5. Čítanie mien židovských občanov, ktorí boli deportovaní a zabití. Čítanie mien môže byť rozdelené medzi viacerých ľudí (napr. po 10 mien). Oslovení môžu byť mienkotvorní obyvatelia, miestne autority, predstavitelia samosprávy a pod. Počet čítaných mien bude 70, ďalší rok budeme v zozname pokračovať.


6. Každý, kto prečíta židovské mená, zapáli sviečku a položí kamienok.


7. Čítanie mien záchrancov, ktorí v tejto ťažkej dobe pomáhali Židom a riskovali životy. 20 mien ocenených vyznamenaním „Spravodliví medzi národmi“.


8. Čítanie 10 mien záchrancov zatiaľ neocenených vyznamenaním „Spravodliví medzi národmi“.


9. Záver podujatia: poďakovanie/ príp. hudobná skladba (doporučujeme osloviť ZUŠ, alebo miestneho hudobníka)


V prípade záujmu poriadať podujatie vo vašej lokalite kontaktujte:

Jozef Klement

e-mail klemovci@gmail.comnezabudnutí susedia plagat ver2 nová verzia 2
.pdf
Download PDF • 4.46MB