top of page

Voľme.

Našou misiou je aktívne načúvať, zaznamenávať a rozsudzovať to, čo k nám Pán, Boh hovorí a prostredníctvom modlitebných podnetov prinášať vnímanú Božiu víziu, perspektívu a nádej do jednotlivých sfér spoločnosti a pre celé Slovensko.

Od roku 2017 si všímame, že prorocké vhľady poukazujú na Boží zápas o spravodlivosť pre každého, princípy právneho štátu, pokoru a pravdu, spoluprácu, vernosť a súdržnosť, úctu a rešpekt. Tieto hodnoty si mnohí z nás cenia ako nadčasové, trvácne a nevyhnutné pre udržanie zdravého charakteru jednotlivca, a teda aj celej spoločnosti.

V posledných mesiacoch sa k týmto hodnotám zvlášť pridáva zápas o slobodu, suverenitu a nezávislosť, národnú identitu a ľudské práva. Tento boj sme vďaka Božej priazni už raz úspešne vybojovali. Cena bola vysoká: štyri dekády pod sovietskym vplyvom znamenali tisíce zničených ľudských životov, a morálne a ekonomicky zdevastovanú spoločnosť. Máme nádej, že túto slobodu si ešte stále väčšina z nás váži viac než čokoľvek iné, a nechce ju stratiť.

Získať slobodu a udržať si ju sú dve úplne odlišné veci. Naša krátka, ale bohatá história by nám mala byť poučením. Vidíme podobnosť v dejinách izraelského a nášho národa. Časť Izraela sa po odchode z Egypta, kde boli 430 rokov pod vládou despotu, túžila vrátiť späť do otroctva, do života v neslobode kvôli biednemu pohodliu a zabezpečeniu základných istôt. Bolo pre nich zo začiatku ťažké byť nezávislými a zodpovednými za seba samých. Aj napriek zázrakom, ktoré zažili, si kvôli vypestovanej malomyseľnosti neverili, že dokážu žiť svoju vlastnú identitu. Na chvíľu bolo ťažké predstaviť si, že je možné udržať si slobodu s ochranou a zabezpečením od Boha bez pomoci Egypta. Radšej by znovu prijali zlé zaobchádzanie, než riskovali neistotu, ktorú sloboda prináša. Takmer dali prednosť životu v otroctve pred možnosťou suverénne určovať budúcnosť vlastnej krajiny, o ktorej snívali.

Tento postoj ich zdržal v púšti 40 rokov - toľko času bolo treba na premenu ich myslenia, kým prestali v Egypte vidieť svoju záchranu. Toľko času ich stálo poraziť vlastnú malomyseľnosť a nadobudnúť zdravú sebadôveru, sebavedomie, a vieru, že s Bohom dokážu čeliť všetkým výzvam, bojovať za svoju Zasľúbenú zem a budúcnosť generácií, ktoré v nej budú žiť.

Našou zasľúbenou krajinou je Slovensko a momentálne stojíme na rázcestí. Blíži sa druhé kolo prezidentských volieb, ktoré nám dávajú príležitosť slobodne a dobrovoľne určiť smerovanie a budúcnosť našej krajiny. Váš  hlas je dôležitý, a je lepšie odovzdať ho, ako sa ho vzdať a nechať ho nevyužitý.

Zdroj: TV Markíza

Tak ako v iných, ani v týchto voľbách nevolíme “pápeža”, ani hlavu niektorej cirkvi alebo zboru, na ktorú sú kladené ešte iné morálne nároky. Nečakáme na dokonalého kandidáta, a už vôbec nie na spasiteľa Slovenska, toho už máme v našom Bohu. Volíme hlavu nedokonalej občianskej demokratickej spoločnosti, do akej sme počas posledných takmer 35-tich rokov dorástli. Hľadáme prezidenta, ktorý bude zastupovať všetkých občanov a bude sa riadiť princípmi spravodlivosti a demokracie. Preto sme si istí, že nie je nemožné vybrať jedného z dvoch postavených kandidátov na funkciu prezidenta. Jeden z nich sa prezidentom stať musí a veríme, že Boh nás pozýva, aby sa tak stalo aj naším a vaším pričinením. Len vtedy, keď využijeme svoje právo voliť, získavame právo požadovať od prezidenta, aby hájil aj naše záujmy.

Využime v týchto voľbách príležitosť odmietnuť neslobodu, závislosť a nesamostatnosť, ktoré vedú k autokracii, ktorá, žiaľ, nesporne láka mnohých súčasných politikov vládnej koalície. 

Rešpektujeme výsledky parlamentných volieb a podľa biblických rád sa modlíme aj za súčasnú vládu s rovnakým nasadením, ako sme sa modlili za vlády predchádzajúce, aby využili Bohom danú príležitosť napraviť nespravodlivosť a neprávosť, ktoré sú, žiaľ, súčasťou našej histórie. Je len na ich slobode, ako s touto príležitosťou naložia.

Realitou je aj stupňujúca sa hybridná vojna vedená Ruskom cielená na nás, občanov Slovenska a našich spoluobčanov. Dezinformácie a hoaxy sú ruskými zbraňami, ktorými chcú obnoviť v krajinách svoj vplyv a následne ich najprv aspoň mentálne pripojiť k Rusku. Máme nádej, že pre nich prestaneme byť ľahkým terčom, aby sme sa nedostali do situácie, v akej sa nachádza Gruzínsko, Moldavsko, či Ukrajina. Ich cieľom je mobilizovať separatistické sily v krajine s cieľom rozdeliť, destabilizovať a oslabiť náš národ. Tieto revizionistické snahy Ruska v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu ohrozujú integritu aj nášho národa, našu územnú celistvosť, a sú trestné. Zároveň sú, žiaľ, inšpiráciou pre ďalšie národy, ktoré v nedávnej histórii tiež stratili vplyv a územia. 

Voľme. Voľme toho, kto nás s väčšou pravdepodobnosťou udrží na ceste slobody zodpovednej aj voči druhým. Voľme toho, kto si volí demokraciu, spravodlivosť a právny štát, pretože o to aj v týchto voľbách naozaj ide. Zvoľme pravdu, korektnosť, úctu a rešpekt. Voľme kandidáta, ktorý je pripravený čeliť aj hybridným hrozbám. Voľme tak, aby sme naďalej mohli v prostredí slobody byť soľou a svetlom sveta, a so cťou zápasiť aj za ďalšie hodnoty, ktorými sú rodina, právo nenarodených detí na život a pod. Chceme, aby tieto a ďalšie hodnoty boli ponúkané, nie vnucované. Urobme maximum pre to, aby bol zvolený prezident, ktorý bude bojovať za Slovensko, ktoré stojí na správnej strane dejín a nepotrebuje ďalších 40 rokov na zmenu posttotalitného myslenia.

Voliť je vždy risk. Našťastie sa nemusíme zaručiť ani za jedného kandidáta. Nevieme, akým prezidentom by ktorýkoľvek z nich bol, ak by zvíťazil. Opäť: akokoľvek voľby dopadnú, bude len na svedomí zvoleného kandidáta, ako naloží so zodpovednosťou a zverenou dôverou ľudí.

Veríme, že Boh si pre Slovensko a všetkých jeho obyvateľov želá zodpovednú slobodu. Tá je zatiaľ chránená demokraciou, akokoľvek nedokonalou. Dokonca ani biblická teokracia, ponúkaná Izraelu, nebola autokratickou diktatúrou. Izraeliti si zvolili vládu Boha slobodne a dobrovoľne, pretože boli slobodní vo vnútri. Bez vnútornej slobody a sebaovládania nie je možné čeliť strachu a odvážne bojovať za naše hodnoty.

Rešpektujeme, ak sa v tejto téme s nami nezhodnete a vážime si váš názor. Bez ohľadu na rozdielnosti našich názorov vás povzbudzujeme k modlitbám, pokoju, dôvere Bohu, k účasti na prezidentských voľbách a napĺňaniu toho, k čomu sme boli povolaní: byť spolutvorcami našich spoločných slovenských dejín.


325 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page