Vyhledat

Zdieľali ste s nami

Ďakujeme za spoločný vzácny čas modlitieb a zdieľania toho, čo sme si odniesli z našich rozhovorov s Bohom. Zozbierali sme modlitebné podnety, čo vám Otec uložil na srdce.


Modlime sa

 • aby lídri vládnych strán, vedeli nájsť nadprirodzenú cestu von z tejto krízy - vieme, že keď Boh dopustí skúšku, dá aj vyslobodenie;

 • za médiá, aby bol zlomený strach nimi vyvolaný;

 • za Mareka Krajčiho, za občerstvenie, rekonvalescenciu a vedenie od Pána;

 • za ďalších politikov vo vláde a NRSR;

 • proti depresii, nech zdvihneme hlavy a uprieme zrak na Ježiša, ktorý je Vzkriesenie a Život;

 • aby cirkev využila čas na svoju vnútornú zmenu;

 • aby sme viac žili "cirkev v dome, v každodenných vzťahoch";

 • za návrat cirkvi k svojmu povolaniu a poslaniu;

 • aby sme sa v tejto bezútešnej situácii v politike postavili vo viere na slovo "tým čo milujú Boha všetko slúži na dobré " (Rim 8:28) - napriek tomu, že nám sa zdá, že sa všetko rúca a zhoršuje, Boh aj túto situáciu môže a chce použiť na dobré a my máme možnosť prejavovať Mu dôveru;

 • a používajme všetky zbrane nášho boja - aj chválu a uctievanie

 • za identitu Slovenského národa a za to, k čomu Boh povoláva Slovensko a proti skutočnému nepriateľovi:

 • 1. ODVAHA, VÍZIA, CHVÁLA / Strach, spochybnenie

 • 2. ŠTEDROSŤ, SPOKOJNOSŤ, DÁVANIE / mamon, korupcia

 • 3. SPOLUPRÁCA / zrada. rozdelenie

 • 4. POKORA, MÚDROSŤ / hrdosť, pýcha

 • za právo a spravodlivosť, ktoré na Slovensku Otec buduje, aby mohol rozvinúť svoje Kráľovstvo a postaviť tu svoj trón, keďže základom jeho trónu je práve právo a spravodlivosť;

 • proti sirotskému spôsobu myslenia, ktorý, ako sa zdá, je momentálnym stavom národa, aby sme cez tieto zmeny, ktoré sa dejú na Slovensku a vo svete, vstúpili do synovstva;

 • aby sme mohli byť požehnaní novými vecami, ktoré Otec robí a mohli sme pustiť staré;

 • nech Otec vyleje na nás Ducha pokánia;

 • aby sme boli Mordochajmi, ktorí pripomínajú Ester - našej vláde - aké je jej poslanie, keď zabúda, pre aký čas bola postavená na svoje miesto;

 • nech je v našich srdciach vyvýšený Pán Ježiš tak, ako bol svojho času vyzdvihnutý medený had na púšti

 • za príležitosť robiť národné pokánie za to, že sme v 2. svetovej vojne dali odviesť Židov zo Slovenska do koncentračných táborov, a ešte sme za to Ríši aj zaplatili;

 • nech Pán, Boh dokončí, čo začal;

 • Žalm 62:7-9: Len v Bohu sa moja duša upokojí, lebo od neho je moja nádej. Len on je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. V Bohu je moja spása a moja česť. Skalou mojej sily a mojím útočiskom je Boh. Ľudia, dúfajte v neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce! Boh je naším útočiskom.


Nech slovenské vrchy nesú mier od Kráľa,

nech je v našich krajoch spravodlivosť podľa práva.

Nech vláda stojí za chudobným aj starým

a nech naše deti majú život hojný.


Syn Kráľa s úctou, ktorá nepominie,

dá povstať pokoju vo svojom ľude!

Národy z okolia nás chváliť budú,

pýtať radu a dávat česť Bohu!


Slovenský národ bude vždy Kristu patriť,

zdedíme slávu a kráľovstvo s Ním!

Nad všetky mená je uprostred nás vyvýšený,

Jeho sláva našu zem nech stále plní!

Jeho sláva našu zem nech stále plní!


Šťastný je ľud, ktorému Hospodin Bohom je!

30 zobrazení0 komentář