Slovo pre Prešovský kraj:

 

Ale ako je napísané:

Ani oko nevidelo,

ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo,

čo pripravil Boh tým,

čo ho milujú.

Nám to však

Boh zjavil skrze Ducha,

lebo Duch skúma všetko,

aj Božie hlbiny.

1 Kor 2:9-10

Predseda Prešovského samosprávneho kraja:

PaedDr. Milan Majerský PhD.

Okresné mestá a ich primátori:

Ing. Andrea Turčanová

Prešov

MUDr. Boris Hanuščak

Bardejov

Miloš Meričko

Humenné

Ján Ferenčák

Kežmarok

Miroslav Vilkovský

Levoča

Vladislav Višňovský

Medzilaborce

Ing. Anton Danko

Poprad

Michal Repaský

Sabinov

Ing. Daniela Galandová

Snina

Ľuboš Tomko

Stará Ľubovňa

Ondrej Brendza

Stropkov

Marcela Ivančová

Svidník

Ján Ragan

Vranov nad Topľou

Prešovský kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Prešovského kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame zúčastniť sa

 

  • 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 3. decembra 2020 (štvrtok). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš saVyužite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy.

  • otvorených modlitieb za Prešovský kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 17:00 do 17:30 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Prešovským krajom moc Božieho slova:

 

Ale ako je napísané:

Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze Ducha, lebo Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. 1 Kor 2:9-10

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za Cirkev v Prešovskom kraji, za jednotu a spoluprácu medzi kresťanmi, postavenú na základe Božieho Slova z Jn 17,21: 
“aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli

v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal”.

🙏 Za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pre župana Milana Majerského, pre všetkých poslancov Prešovského samosprávneho kraja. Za pokoj, jednotu a spoluprácu medzi županom a poslancami.

🙏 Za všetky mestá a obce v Prešovskom kraji. Za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov. Nech všade tam, kde vládne nejednota

a rozdelenie, zavládne Boží Duch pokoja, jednoty a spolupráce.

Nech korupcia a protekcionizmus nemajú miesto na jednotlivých mestských a obecných úradoch.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Prešovskú župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa

k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Prešovský kraj podľa princípov Božieho kráľovstva.

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Prešovského samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi

v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za ukončenie pandémie, ochranu obyvateľstva, pracovníkov a klientov sociálnych zariadení, za zdravotníkov v prvej línii, predavačky, pekárov, pracovníkov železníc a autobusovej prepravy.

 

🙏 Za osobnú zodpovednosť každého občana a za upokojenie napätých vzťahov, emócií a vášní, yyprosujme Božiu bázeň a uzdravenie zeme.

 

🙏 Za získanie Eurofondov, ich transparentné využitie, správne a spravodlivé prerozdelenie do regiónov, nech Pán dá svetlo a múdrosť k rozhodnutiam.

 

🙏 Za dobrú spolupráce medzi subregiónmi v Prešovskej župe, aby sa obyvatelia miest a obcí, prípadne jednotlivých komunít, mohli ľahšie dostať k eurofondom a iným projektom.

 

🙏 Za spustenie nového projektu centrálneho dispečingu, za beznehodovosť na cestách, rešpektovanie dopravných zákonov, zodpovednosť pracovníkov pri realizácii údržby ciest a chodníkov – zabrániť úrazovosti, a zbytočným úmrtiam pri nehodách, ktoré boli častou príčinou neupravených ciest a chodníkov.

 

🙏 Za celkový priebeh rokovania, schválenie a prijatie strategického dokumentu Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Prešovskom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6:

“Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska