top of page

21 dní
modlitieb
a pôstu

Milí priatelia, modlitebníci,

          radi by sme vytvorili možnosť spojiť v modlitbách a pôstoch naše cirkvi, zbory, spoločenstvá, komunity, či modlitebné skupinky.

          Išlo by o reťaz modlitieb, ktorú by vytvorili celé cirkvi, zbory, spoločenstvá. Každá zo zapojených modlitebných skupín by sa modlila počas jedného dňa (24 hodín). To znamená, že jej členovia by sa v modlitbách striedali počas celého dňa v takých časových intervaloch, aké im vyhovujú (30min, 1 hod, 2 hod, a pod.)

          Dĺžka trvania modlitebnej a pôstnej iniciatívy by bola určená

počtom cirkví, zborov, spoločenstiev, ktorí by sa jej zúčastnili, ak by sa našlo viac ako 21 ochotných skupín.

          Pridali by ste sa? Odpovedať môžete v tejto krátkej ankete.

          Ďakujeme za Vašu odpoveď!

„Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý,

veľmi milostivý a verný Boh! Ex 34:6

Neváhajme zapojiť sa do práve

prebiehajúcich nepretržitých modlitieb.

Ďalšie modlitebné podnety za pokoj

a mier na Ukrajine, v Európe aj vo svete.

          Ďakujeme vám za vašu vytrvalosť a modlitebné nasadenie!

bottom of page