Pozývame všetkých vás, ktorí pozvanie chcete prijať na hodinu modlitieb online.

Pravidelná Hodina online

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

srdečne vás všetkých pozývame zúčastniť sa otvorených spoločných modlitieb cez Zoom, ktoré sa stávajú pravidelnou súčasťou spoločných reťazí, ktoré sme nazvali Hodina online.

Hodina online je poslednou hodinou reťaze modlitieb, ktoré pravidelne usporadúva náš modlitebný partner - Crescendo Slovensko pod názvom Dávidov stánok a je venovaná modlitebným podnetom, ktoré spoločne zdieľame.

 

Najbližšia Hodina online sa uskutoční v sobotu, 5. decembra 2020, ale v skutočnosti bude trvať výnimočne 4 hodiny - od 15:00 do  19.00 na tomto linku, heslo je slovo modlitby. Spoločný čas bude súčasťou Operácie Áron - reťaze nepretržitých modlitieb za naše župy, a to v takomto slede:

  • 15:00-15:30 - Trnavský kraj

  • 15:30-16:00 - Košický kraj

  • 16:00-16:30 - Trenčiansky kraj

  • 16:30-17:00 - Banskobystrický kraj

  • 17:00-17:30 - Prešovský kraj

  • 17:30-18:00 - Nitriansky kraj

  • 18:00-18:30 - Žilinský kraj

  • 18:30-19:00 - Bratislavský kraj

Budeme radi, ak každý z nás venuje Otcovi aspoň pol hodiny za kraj, v ktorom žije. Samozrejme je viac než vítané zúčastniť sa modlitieb aj za ostatné kraje. Po krátkom uvítaní vyjadríme nebeskému Otcovi vďačnosť a úctu za to, aký je a čo pre nás znamená. Modlitby tentokrát budú viesť delegáti a obyvatelia jednotlivých krajov.

 

Tešíme sa na spoločenstvo!