Slovo pre Trenčiansky kraj:

 

Bezúhonnosť

vedie statočných,

podlosť zničí zradcov.

Keď sa darí spravodlivým,

mesto jasá, pri zániku bezbožníkov plesá.

Požehnaním statočných

sa zveľaďuje mesto,

ústami bezbožníkov

však pustne.

Prís 11:3.10-11

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja:

Ing. Jaroslav Baška

Okresné mestá a ich primátori:

Mgr. Richard Rybníček

Trenčín

Rudolfa Novotná

Bánovce nad Bebravou

Viktor Wiedermann

Ilava

Pavel Halabrín

Myjava

Jozef Trstenský

Nové Mesto nad Váhom

Doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

Partizánske

Katarína Macháčková

Prievidza

DocPhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.

Považská Bystrica

Katarína Heneková

Púchov

Trenčiansky

kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Trenčianskeho kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame zúčastniť sa

 

  • 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 1. decembra 2020 (utorok). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš sa. Využite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy.

  • otvorených modlitieb za Trenčiansky kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 16:00 do 16:30 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Trenčianskym krajom moc Božieho slova:

 

Bezúhonnosť vedie statočných, podlosť zničí zradcov.

Keď sa darí spravodlivým, mesto jasá, pri zániku bezbožníkov plesá. Požehnaním statočných sa zveľaďuje mesto, ústami bezbožníkov však pustne. Prís 11:3.10-11

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pre župana Jaroslava Bašku, pre všetkých poslancov a zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za pokoj, jednotu a spoluprácu medzi županom a poslancami.

🙏 Za všetky mestá a obce v Trenčianskom kraji. Za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov. Nech všade tam, kde vládne nejednota

a rozdelenie, zavládne Boží Duch pokoja, jednoty a spolupráce.

Nech korupcia a protekcionizmus nemajú miesto na jednotlivých mestských a obecných úradoch.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Trenčiansku župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Trenčiansky kraj podľa princípov Božieho kráľovstva, a zvlášť v oblasti zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti.

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi

v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Trenčianskom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6:

“Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”

🙏 Za vzájomnú podporu a spoluprácu cirkví, zborov, spoločenstiev v celom kraji.

🙏 Za oblasť umenia a kultúry v Trenčianskom kraji, aby odrážala kultúru a krásu Božieho Kráľovstva.

🙏 Za deti a mladých ľudí v Trenčianskom kraji, aby z nich vyrástli Božím Duchom naplnení kreatívni ľudia plní nádeje, Božích vízií a radosti zo života.

🙏 Za premenu celej župy a jej obyvateľov Svätým Duchom na základe Božieho Slova zo Sk 2, 17:

„V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny.“

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska