Slovo pre Trnavský kraj:

 

„Ale vy, milovaní,

budujte sami seba

svojou presvätou vierou

a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v Božej láske

a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista

pre večný život.“
‭‭Júdov‬ ‭1:20-21

Predseda Trnavského samosprávneho kraja:

Mgr. Jozef Viskupič

Okresné mestá a ich primátori:

JUDr. Peter Bročka LL.M

Trnava

Anna Mierna

Skalica

Ing. Mgr. Martin Džačovský

Senica

Mgr. Peter Jančovič, PhD.

Piešťany

Miroslav Kollár

Hlohovec

Peter Paška

Galanta

Zoltán Hájos

Dunajská Streda

Trnavský kraj

Vzácni Boží milovaní a vyvolení,

všetci obyvatelia Trnavského kraja a všetci, ktorým na ňom a jeho obyvateľoch záleží, srdečne vás pozývame zúčastniť sa

 

  • 24-hodín trvajúcich nepretržitých modlitieb  vyhradeným pre váš kraj od polnoci 29. novembra 2020 (nedeľa). Modlitebný čas si môžete, ako vždy, rezervovať na našej stránke Zapíš sa. Využite možnosť zaujať modlitbou nielen miesto svojho bydliska, ale zapáliť oheň v ktorejkoľvek inej obci či meste vašej župy.

  • otvorených modlitieb za Trnavský kraj, ktoré budú prebiehať v sobotu 5. decembra 2020 od 15:00 do 15:30 prostredníctvom Zoomu a budú súčasťou Dávidovho stánku, ktorý pravidelne poriada Crescendo Slovensko

  • uvoľňovať nad Trnavským krajom moc Božieho slova:

 

„Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.“ ‭‭Júd‬ ‭1:20-21

Pre tento účel sme od vás zozbierali tieto modlitebné predmety:

🙏 Za Cirkev v Trnavskom kraji, za jednotu a spoluprácu medzi kresťanmi, postavenú na základe Božieho Slova z Jn 17,21: 
“aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli

v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal”.

🙏 Za múdrosť a vedenie Duchom Svätým pre župana Jozefa Viskupiča, pre všetkých poslancov Trnavského samosprávneho kraja. Za pokoj, jednotu a spoluprácu medzi županom a poslancami.

🙏 Za všetky mestá a obce v Trnavskom kraji. Za primátorov, starostov, poslancov mestských zastupiteľstiev, aj za všetkých úradníkov a zamestnancov. Nech všade tam, kde vládne nejednota

a rozdelenie, zavládne Boží Duch pokoja, jednoty a spolupráce.

Nech korupcia a protekcionizmus nemajú miesto na jednotlivých mestských a obecných úradoch.

🙏 Za múdrosť a Božieho Ducha dobrého správcovstva pre tých, ktorí spravujú Trnavskú župu.  Aby všetky finančné zdroje, ktoré má župa

k dispozícii, boli použité na projekty, ktoré budujú Trnavský kraj podľa princípov Božieho kráľovstva.

🙏 Za vrch umenia, zábavy a športu v Trnavskom kraji. Nech je táto sféra miestom šírenia Božích princípov a budovania Božieho kráľovstva. Miestom, ktoré pozitívne ovplyvňuje spoločnosť v celom Trnavskom kraji.

🙏 Za všetkých kresťanov pracujúcich v štruktúrach Trnavského samosprávneho kraja. Nech ich Otec žehná, Pán Ježiš chráni a Duch Svätý napĺňa múdrosťou, silou a rozvahou. Nech sú nástrojmi

v Božích rukách, ktoré si Otec môže použiť na budovanie Božieho kráľovstva všade tam, kde boli zasadení.

🙏 Za to, aby Pán vzbudil modlitebných strážcov v Trnavskom kraji, ktorí sa budú po “celý deň a celú noc” prihovárať u nebeského Otca za svoju župu na základe Božieho Slova z Iz 62,6:

“Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy nesmú mlčať; vy, ktorí upozorňujete na Hospodina, nedoprajte si pokoja!”

  • Facebook
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska