REFORMY SPOLOČNOSTI

 • Za všetkých lekárov, záchranárov, sestry, ošetrovateľov, sanitárov, zdravotníckych zamestnancov, ministerstvo zdravotníctva a jeho vedenie: o pevný postoj ducha, hlbokú a pevnú vieru v Božiu prítomnosť

       v každom človeku a v každej situácii

 

 • Za všetkých v prvej línii v čase covidu- za Božiu silu, múdrosť, vedenie, ochranu, ale aj pokrytie všetkých ich potrieb a nákladov

 • Za uzdravenie slovenských nemocníc od chromického zadlžovania a korupcie; silné zotavenie funkčnosti vedenia a štruktúr; uvoľnenie potenciálu odborného výkonu lekárskej starostlivosti

 • Za dostatok zdravotníkov všade, kde chýbajú, aby si mohli oddýchnuť, načerpať, ale sa aj zúčastňovať potrebných školení a služobných ciest v ich prospech a v prospech zlepšovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku

​​

 • Za dostatok epidemiológov a pracovníkov RÚVZ

pre dohľadávanie kontaktov Covid pozitívnych občanov

 • Za uvoľnenie finančných zdrojov pre oblasť zdravotníctva

 • Za všetkých kresťanov - zdravotníkov, aby boli svetlom a soľou sveta, a diali sa cez nich v tomto čase aj divy, znamenia a zázraky na Slávu Bohu

 

 • Za samosprávy: aby podporovali budovanie charitatívnych komunitných projektov

 • Za očistenie celej spoločnosti od korupcie a zmocnenie tých, ktorí sa zasadzujú o právo a spravodlivosť v našej krajine

 • Za prebiehajúce vyšetrovania v aktuálnych korupčných kauzách

 • Za ľudí, ktorých dobieha pozemská spravodlivosť – aby to bolo v ich živote bodom obrátenia, prebudenia svedomia, zmeny a prijatia Božej spravodlivosti z milosti pre obeť Pána Ježiša Krista

 • Za zmenu atmosféry v našej krajine

 • Za nastolenie novej politickej kultúry medzi politikmi

 • Za ochranu a odolnosť politikov voči negatívnym vplyvom a patologickým javom v spoločnosti

 • Za všetkých politikov, aby počas tohto volebného obdobia čo najviac využili príležitosť voliť skutočné hodnoty a stáť na strane práva, spravodlivosti a pravdy

 • Za prechod od rozdelenia, nenávisti a beznádeje k spoločnej nádeji a otvorenosti na zmeny

 • Za zastavenie úmyselného podnecovania a šírenia nenávisti v našej spoločnosti, žiaľ, aj médiami

 • Za žehnajúci a vďačný postoj prehnane kritických obyvateľov Slovenska

 • Za obnovenie bázne pred Bohom a obrátenie sa ľudí v našej krajine k Bohu

 • Za kvalitné, premyslené a odborne dotiahnuté riešenia problémov a reforiem v jednotlivých oblastiach spoločnosti

 • Za tvorbu a prijatie kvalitných zákonov

 • Za múdrosť pri hlasovaní za aktuálne predkladané zákony

 • Za vymožiteľnosť spravodlivosti a práva

​​

 • Za očistenie celej spoločnosti, a zvlášť justície od korupcie

 • Za kvalitné médiá a objektívne informácie (aj na sociálnych sieťach)