REFORMY SPOLOČNOSTI

 • Za zmenu atmosféry v našej krajine

 • Za žehnajúci a vďačný postoj prehnane kritických obyvateľov Slovenska NOVÉ!

 • Za obnovenie bázne pred Bohom a obrátenie sa ľudí v našej krajine k Bohu

 • Za prechod od rozdelenia, nenávisti a beznádeje k spoločnej nádeji a otvorenosti na zmeny

 • Za potrebné reformy v jednotlivých rezortoch a sférach spoločnosti

 • Za tvorbu a prijatie kvalitných zákonov NOVÉ!

 • Za vymožiteľnosť spravodlivosti a práva

​​

 • Za očistenie spoločnosti od korupcie

 • Za kvalitné médiá a objektívne informácie (aj na sociálnych sieťach) NOVÉ!

 • Facebook
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska