V spolupráci s MPKS Slovensko vás, vaše cirkvi, zbory, spoločenstvá

pozývame k účasti

na spoločných modlitbách

za generáciu mladých

a za tohtoročný Campfest.

Modlitby za mladých a za CampFest