top of page

Pozývame vás k spoločným naliehavým modlitbám počas aktuálnej situácie na Ukrajine,

v Rusku, na Slovensku

a celej Európe.

Hodina online

Milí priatelia, modlitebníci,

Najbližšiu Hodinu online chceme stráviť spolu s vami v prítomnosti láskavého Otca, a modliť sa za Slovensko, Ukrajinu a Rusko

v kontexte aktuálnych udalostí.

  • Budeme zdieľať vhľady, vízie a sny k dianiu na Ukrajine, v Rusku, na Slovensku a Európe a modliť sa za ne.

  • Dovolíme Bohu vyliať na nás svoju lásku a necháme sa voviesť do sebareflexie a pokánia, aby nás mohol vyviesť            zo strachu do viery, zo zastrašenia do odvahy, od rozdelenia
    do
    jednoty Ducha vo zväzku pokoja, od zrady k vernosti,
    od pýchy do pokory, od sebectva k láske.

  • Budeme sa venovať pripravovanej iniciatíve Modlitebná mobilizácia a priblížime túžbu spojiť v modlitbách naše cirkvi, zbory, spoločenstvá, či modlitebné skupinky.

Tešíme sa na vás, priatelia!

„Hospodin, Hospodin! Milosrdný, láskavý, zhovievavý,

veľmi milostivý a verný Boh! Ex 34:6

Neváhajme zapojiť sa do práve

prebiehajúcich nepretržitých modlitieb.

Ďalšie modlitebné podnety za pokoj

a mier na Ukrajine, v Európe aj vo svete.

Nenechajme sa obrať o privilégium hľadať Otcovu tvár

a tvoriť históriu spolu s Ním... 2 Krn 7:14

          Ďakujeme vám za vašu vytrvalosť a modlitebné nasadenie!

bottom of page