top of page
kroužky

Hodina online

Milí naši súrodenci,

prijmite srdečné pozvanie na Hodinu online, ktorá sa uskutoční

v pondelok 5. februára 2024 o 19:00. Hodinu online venujeme

Božiemu Slovu pre rok 2024.

Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste

a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. 1 Tim 2:8

Program a informácie pre pripojenie

Program Hodiny online:

  • 19:00 - 19:05 Privítanie, úvodná modlitba

  • 19:10 - 19:25 Predstavenie dôvodu stretnutia

  • 19:25 - 19:50 Modlitby za súvisiace modlitebné podnety

  • 19:50 - 19:55 Zdieľanie z výstupov modlitieb v našich spoločenstvách

  • 19:55 - 20:00 Ukončenie stretnutia

Informácie pre pripojenie:

5. február 2024 - 19:00-20:00

Klikni sem pre Zoom link

Meeting ID: 864 4514 3729

Heslo: VernosT

Tešíme sa na vašu účasť!

bottom of page