top of page
Římské číslice hodiny

Hodina online

Milí naši súrodenci,

prijmite srdečné pozvanie na Hodinu online, ktorá sa uskutoční

v pondelok 6. mája 2024 o 19:00. Hodinu online venujeme

zdieľaniu a modlitbám za aktuálne modlitebné podnety.

Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste

a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. 1 Tim 2:8

Program a informácie pre pripojenie

Program Hodiny online:

  • 19:00 - 19:05 Privítanie, úvodná modlitba

  • 19:10 - 19:25 Predstavenie dôvodu stretnutia

  • 19:25 - 19:50 Modlitby za súvisiace modlitebné podnety

  • 19:50 - 19:55 Zdieľanie z výstupov modlitieb v našich spoločenstvách

  • 19:55 - 20:00 Ukončenie stretnutia

Informácie pre pripojenie:

6. máj 2024 - 19:00-20:00

Klikni sem pre Zoom link

Meeting ID: 871 8303 1235

Heslo: zMier

Tešíme sa na vašu účasť!

Římské číslice hodiny

Pripomeňme si

Momentky z predchádzajúcich Hodín Online

01

Prieskum našej mienky

Pokánie
Radosť
Boží sen

02

Boží sen o Slovensku

Prečítajte, alebo si vypočujte Boží sen o Slovensku očami Miška Kevického.

03

Pokora je pravdivá

04

Sen o Stretnutí

05

Zmierenie: Eliášov odkaz

06

Poďme na vysokú

Prihlásme sa na Vysokú školu lásky. Berú každého.

Budeme sa zdokonaľovať

len v jednom obore:

V láske k nepriateľom.

No vám, čo ma počúvate, hovorím:

Milujte svojich nepriateľov!

Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.

Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia

a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú.

Ako chcete, aby ľudia robili vám,

tak robte aj vy im! Buďte milosrdní,

ako je milosrdný aj váš Otec.

Lk 6:28-29.31.36

bottom of page