top of page

Sen o Slovensku

Michal Kevický

14. január 2024

Stretnutie Na tvári pred Tebou 2024


Kontext: Prorocké slovo Barbory Hýrošovej z roku 2019 o Slovensku (Kamenné srdcia lídrov. Musia byť zmenené zvnútra, Božím dotykom).


Z podcastu spoznámkoval Dušan Uhrín


1. Sen Otca vychádzajúci z Otcovho srdca.

 • Na Slovensku je kríza otcovstva.

 • Ako sú na Slovensku formované deti svojimi otcami? Ako také, ktoré sú hodnotné? Ako také, ktorým dôverovala nejaká kľúčová osoba? Alebo sú vychovávané ako siroty, otroci, podvýživené, neprijaté, odmietnuté, odsúdené, kritizované, onálepkované, ktoré sa rozbehnú do života ukázať všetkým, že nie sú také zlé, ktoré sa budú uchádzať o priazeň, prijatie, aby našli bezpečný prístav, pretože ho nemali?

 • Keď máme krízu otcovstva, nedokážeme vidieť krajinu, ako ju vidí Otec. Potom sme nespokojní a kritizujeme: toto nie je podľa našich predstáv, toto sa nám nepáči, toto sa nás dotýka, toto nás uráža, toto nás hnevá, na ostatných máme nejaké kritériá, nároky, pretože aj na nás niekto mal. 

 • Keď sa Otec díva na krajinu, tak sníva, ako Otec.

 •  My Slováci, keď sa modlíme, tak vyplakávame, kritizujeme, súdime, sťažujeme si, reptáme ... „Otče, ty vidíš, ako to celé je“. Ale Otec sa na nás pozerá s túžbou, láskou, hrdosťou a vidí to, čo nik iný nevidí. 

 • Musíme prestať so súdením, kritikou, súťaživosťou, porovnávaním, ...

 • Potrebujeme sa zladiť so srdcom Otca. Otec sníva. Povie aj tvrdé veci, ale až potom, keď je jeho dieťa 100% isté Jeho prijatím. Sme v Božom objatí, prijatí, bezpečí, neopustení.

 • Ako sa modliť za seba? Je dôležité vedieť, ako rozmýšľaš, ako hovoríš o sebe, ako sa modlíš za seba. 

 • On Slovensko stvoril, On je Otcom národov, On je Kráľ národov, ... Otec vložil do Slovákov niečo z Jeho srdca, z Jeho vnútra, ... 

 • Lídri sa nezmenia vonkajším tlakom, ani teóriou, ... Môžete hovoriť lídrom, ako sú zaneprázdnení, súťaživí, zameraní na výkon, alebo idú za pochvalou ľudí, ... Nie ste prorockí, ak vidíte chyby na svojich lídroch. Na to nepotrebujete prorocké obdarovanie. 

 • Prieskum medzi lídrami v jednej z protestantských cirkví na Slovensku asi spred 3-4 rokov (10. minúta nahrávky). Najslabšia oblasť u pastorov tej cirkvi je „vzťah k Bohu“. To, ako ich vzťah s Bohom transformuje, premieňa, napĺňa, inšpiruje z vnútra. To, čo v skutočnosti lídrov motivovalo, je prijatie a pochvala ľudí. Sme orientovaní vyhovieť ľuďom (zdesenie). 


2. Sen Otca o synoch a dcérach.

 • Potrebujeme hlboký odpočinok a uzdravenie z ducha sirotstva, otroctva, jánošíkovstva, nezávislosti, kde preberáme zodpovednosť do vlastných rúk. Toto je nečisté a hlboké dedičstvo. Z tohto môžeme byť vyliečení, keď sa vrátime do synovstva, keď sa staneme synmi a dcérami. 

 • Nemôžeme stáť pred nebeským Otcom, ako proroci, ako pastori, biskupi, „chváliči“ ... so všetkými uniformami, výložkami, ... Nemôžeme sa identifikovať s úspechmi, či neúspechmi, s obdarovaním, so službou, ... to je veľká lož, oklamanie. My sa môžeme identifikovať iba s Otcom. Sme synovia a sme dcéry. Vtedy ideme v šľapajach Toho, ktorý bol prebodnutý za naše neprávosti. Vtedy si nevyberáme naše chodníky, nejdeme za úspechom, za príležitosťami, za obdivom, za potleskom, za prijatím, ale ideme za Baránkom, za Kristom. Vtedy vzniká tá hlboká jednota, o ktorej my snívame, ... lebo to, čo nepriateľ vložil do našej krajiny (rozdelenie) a o čom verím bude rok 2024, bude uzdravenie spolupráce, priateľstiev a partnerstiev. Nepriateľ ide proti spolupráci. Nepriateľ nechce, aby sme žili, ako synovia a dcéry, ale ako siroty, otroci a všetky tie tituly ... a potom, samozrejme, že nie sme jednotní, že vzniká súťaživosť, súperenie, porovnávanie sa, kritika, ... dotknú sa nás veci, hneváme sa, ... lebo nejdeme v šľapajach Baránka, ...

 • Ako synovia a dcéry vidíme tú cenu, ktorú za nás zaplatil. Máme to pred očami: „za toto tiekla Baránkova krv“. Toto nie je lacné, toto je sväté. 

 • Rok 2024 bude o obnovení spolupráce. Je to náš zápas. Ak má byť naša krajina uzdravovaná, tak musí byť uzdravované to rozdelenie. Ale pochopte: tu nejde o to ... priviesť za každú cenu brata „X“ a brata „Y“ dokopy na jedno miesto a donútiť ich, aby sa objali, odpustili si a zmierili sa. Tu ide o to, aby bratia „X“ a „Y“ zažili hlboké objatie v Otcovej láske, uzdravenie zvnútra, ktoré zmení ich kamenné srdce, roztopí ľady, až potom im môžeme pomôcť priviesť k sebe, aby sme ich premostili ... Ježiš: „blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími.“

 • Modlime sa o synov, o ľudí pokoja, ktorí vytvárajú mosty, ktorí spájajú, zmierujú, komunikáciou odstraňujú predsudky a bariéry, ... 

 • Boží sen je o Božích synoch a dcérach ... Vo mne je ešte strašne veľa toho otrockého. Budem kázať o synovstve, kým sa ním nestanem. 


3. Sen Otca o bratoch a sestrách.

 • Sen Otca je sen o rodine.

 • Nemôžeš povedať, že miluješ Otca, ktorého nevidíš a nemiluješ brata, ktorého vidíš.

 • Evanjelizácia je demonštrácia Otcovej lásky medzi nami. Podľa toho poznajú, že ste mojimi učeníkmi, ak budete mať lásku medzi sebou. 

 • Odkaz na Vianočný príbeh v rodine súrodencov Blahovcov.

 • Naše vzťahy prekvasené našimi konfliktami, neochotou odpustiť, súdením, kritikou, napätiami, ponorkovou nemocou, šedými eminenciami v zbore, ktoré sa snažia politicky všetko meniť, ... a my chceme, aby ľudia prišli noví k nám ... ale my sami nie sme uzdravení. 

 • Boží sen, sen Otca je sen o bratoch a sestrách, ktorí sa tak začnú k sebe správať. 

 • II. Petr. 1, 3 nasl. ... toto je sen Otca a moje bremeno. 

 • Túžim vidieť túto zmenu a zároveň som bezmocný. Vidím, ako to nevieme, ...

 • Neviem to rozlíšiť, či je to prorocký hlas, alebo túžba môjho srdca. Ale modlím sa, aby nám Boh otvoril nové dvere, keď vstúpime do ... a prežijeme jeho lásku a hlboké uzdravenie. 

 • Modlime sa za pastorov na Slovensku. 

 • Bolo by dobré, ak by sme vedeli vypichnúť nejaké silné prorocké veci. 


Modlitba:

 • Prosím, aby si nás uzdravoval zvnútra. Prosím, aby Tvoja láska bola vyliata v nás skrze Svätého Ducha. 

 • Vylaď našu prorockú optiku, aby sme dokázali vidieť v Duchu, čo sa deje, čo Ty konáš v tejto krajine a čo sa má diať. 

 • Modlím sa, aby sme boli pripravení počuť, trúbiť a prorokovať.

 • Vylej na nás ducha modlitby. 

 • Modlíme sa, aby si navštívil Slovensko, aby si dal zastavenie, kde sa potrebujeme zastaviť, aby si dal vzopretie zlu a temnote a diablovi, rozoznať, vzoprieť sa a odmietnuť jeho podvod. 

 • Daj rozoznanie, aby sme vedeli odmietnuť pasce, jeho lži, klamstvá, konšpirácie, rozdelenie, falošné identity, ... aby sme sa vedeli tomu vzoprieť ... aby sme vedeli vyzliecť zo seba falošné uniformy, identity, ... tituly, úspechy i neúspechy.

 • Ukáž nám, že najväčšia hodnota je to, že sme Tvoji synovia a Tvoje dcéry.

 • Daj nám svoj sen. Uzdravuj nás. Urob nás (nástrojom) uzdravenia. 

 • Ďakujeme, že sme Tebou milovaní. Ďakujeme, že to myslíš vážne s touto našou malou krajinou a že v nej chceš urobiť veľké veci.

 • Si väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ty si víťaz, Ty si kráľ. 

Amen.

230 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page