Vždy sme túžili prepájať jednotlivcov, ale aj spoločenstvá modlitebníkov

a príhovorcov.

 

Pán, Boh na Slovensku buduje nevestu pre svojho Syna, ktorá stojí po jeho boku aj ako odvážna, oddaná

a verná bojovníčka, ktorá je vedená Svätým Duchom voliť Jeho stratégiu k dosiahnutiu víťazstva, ktoré pre ňu

na kríži vydobyl Ježiš.

Vízia a misia

Chceme byť jedným z nástrojov mobilizácie k modlitbám a k spolupráci modlitebníkov a modlitebných iniciatív, aby Božie Kráľovstvo rástlo a zasahovalo všetky sféry spoločnosti na Slovensku.

 

Aktívne načúvame, zaznamenávame a rozsudzujeme to, čo

k nám Pán, Boh hovorí a ako nás vedie v modlitbách.

 

V modlitebných podnetoch prinášame vnímanú Božiu víziu,

perspektívu a nádej do jednotlivých sfér spoločnosti a pre celé Slovensko.

 

Prostredníctvom modlitebných kampaní a iných vhodných

aktivít mobilizujeme a prepájame modlitebníkov a modlitebné iniciatívy na Slovensku.