V posledných troch rokoch, vzhľadom na situáciu

v spoločnosti, sme ako

vedúci rôznych modlitebných iniciatív hľadali možnosti

vytvorenia užšej

spolupráce a prepojenia.

Teraz, keď na čele našej krajiny stojí zrekonštruovaná vláda

a pandémia koronavírusu

ešte stále neutícha,

rozhodli sme sa

vytvoriť jednu spoločnú modlitebnú iniciatívu

Modlitby 24/7

a spustiť už tretiu vlnu Operácie Áron

pre modliacich sa

kresťanov na Slovensku.​

O iniciatíve

Radi by sme pozvali aj vás, jednotlivcov, spoločenstvá, zbory, cirkvi a iniciatívy, do modlitebného nasadenia. Preto sme vytvorili túto stránku, ktorá umožňuje zapojiť sa.

 

Našou spoločnou hodnotou je modliť sa, ako nás učí Učiteľ Ježiš:

k Bohu Otcovi  v mene Pána Ježiša Krista v Duchu Svätom na základe Božieho Slova:

2 Kroník 7: 14 - ...a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.

1 Tim 2: 1-4 - Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu.