V posledných troch rokoch, vzhľadom na situáciu

v spoločnosti, sme ako

vedúci rôznych modlitebných iniciatív hľadali možnosti

vytvorenia užšej

spolupráce a prepojenia.

Teraz, keď na čele našej krajiny stojí nová vláda

a pandémia koronavírusu

ešte stále neutícha,

rozhodli sme sa

vytvoriť jednu spoločnú modlitebnú iniciatívu

Modlitby 24/7

pre modliacich sa

kresťanov na Slovensku.​

O iniciatíve

Radi by sme pozvali aj vás, jednotlivcov, spoločenstvá, zbory, cirkvi a iniciatívy, do modlitebného nasadenia. Preto sme vytvorili túto stránku, ktorá umožňuje zapojiť sa.

 

Našou spoločnou hodnotou je modliť sa, ako nás učí Učiteľ Ježiš:

k Bohu Otcovi  v mene Pána Ježiša Krista v Duchu Svätom na základe Božieho Slova:

2 Kroník 7: 14 - ...a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.

1 Tim 2: 1-4 - Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu.

Pripomeňme si, čo sme spolu s Otcom doteraz zažili:

 • Začali sme Operáciou Áron 21. marca 2020 - v deň nástupu novej

       vlády Igora Matoviča

 • Zaznamenali sme okolo 500 polhodinových alebo hodinových

       zápisov do rezervačného kalendára len v priebehu prvých 5-tich

       týždňov

 • Spustili sme webovú a facebookovú stránku

 • Spustili sme kampaň modlitieb za politiku a známych, aj väzobne

       stíhaných ľudí

 • Spustili sme 12-hodinovú online kampaň Modlitby za Slovensko

 • Aktívne sme sa zúčastnili na CampFeste

 • Spustili sme kampaň Duchovný boj skrze chválu a uctievanie

 • Spustili sme kampaň proti lžiam, hoaxom a dezinformáciám

 • Podporili sme Deň D a GDZN kampaň Bdejte a modlite sa

 • Spustili sme kampaň na podporu plošného testovania

 • Spustili sme Operáciu Áron 2 proti 2. vlne pandémie koronavírusu

       a na podporu reforiem spoločnosti

 • Podporili sme vznik rezervačného kalendára - aplikácie s mapou

 • Začali sme sa stretávať na Hodine online

 • Spustili sme sériu kampaní za uzdravenie, tu sú niektoré z nich:

♥  Uzdravenie z nákazy korupcie

♥  Uzdravenie slovenskej ekonomiky, hospodárstva a biznisu

♥  Uzdravenie slovenského zdravotníctva

♥  Uzdravenie našich krajov

♥  Uzdravenie národa: Modlíme sa za národ s Danielom

 • Na Facebooku sme uverejnili takmer 100 grafík a videí

 • Máme takmer 560 podporovateľov a priaznivcov na FB a ďalších

       viac než 600 ľudí nás na FB sleduje

Ďakujeme Bohu aj vám!!!