top of page
peter-oslanec-bfCEw8ELExw-unsplash.jpg

Duchovné dedičstvo komunizmu

Komunizmus (z fr. slova commun = spoločný, obecný, všeobecný) označuje spoločenský a hospodársky systém založený na spoločnom vlastníctve prostriedkov a na beztriednej spoločnosti (jestvujúci len ako myšlienkový konštrukt); vychádzajúci z politickej ideológie založenej na hypotéze marxizmu-leninizmu. Podľa neho sa komunistická spoločnosť riadi heslom: „Každý podľa svojich možností a každému podľa jeho potrieb.“ Skutočnosť však je, žiaľ, úplne iná. Dopad a dôsledky komunistického režimu sú v našej krajine citeľné dodnes. Zmeňme to a začnime dnes. Komunistický režim v snahe zničiť vieru, vytváral systém vlastných sviatkov. V roku 2023 sme sa rozhodli vrátiť ukradnuté dni do Božieho kráľovstva podujatiami na oslavu nášho Boha.

Iniciátori kampane:

Ján Buc, Martin Štuk, Michal Steiner, Michal Kevický, Marián Lipovský a Roman Štencl

Kampaň podporujú:

• Modlitby 24-7 • TWC • dWell • FIRE Production • Spoločenstvo pri KU •

• GODZONE • Spoločenstvo Eben Ezer • Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina •

• Modlitebná mobilizácia na Slovensku • Denis Blaho • Miloš Paštrnák •

Uplynulé podujatia v tejto súvislosti:

22. február 2023: Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky k februárovému prevratu v roku 1948

25. február 2023: Vyhlásenie členských a pozorovateľských cirkví a náboženských spoločností Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike k 75. výročiu nástupu komunizmu k moci v Československu, 1948 – 2023

28. február 2023: Stretnutie cirkevných vedúcich k téme duchovného dedičstva komunizmu v Bratislave

1. máj 2023: Hodina online venovaná kampani PRELOM

14.-21. máj 2023: Dni modlitieb a pôstu za vyrovnanie sa s dedičstvom komunizmu na Slovensku

20. máj 2023: Stretnutie vedúcich spoločenstiev, zborov a cirkví k téme duchovného dedičstva komunizmu v Trnave

23.-24. jún 2023: Verejné stretnutie deklarujúce odmietnutie komunizmu - Pamätný deň obetí komunizmu

21. august 2023: Pamätný deň invázie ruských vojsk a vojsk varšavskej zmluvy

bottom of page