Ďakujeme,

že ste sa pripojili

k iniciatíve Modlitby 24/7 

a ponúkli tento nástroj členom svojich spoločenstiev, zborov,

cirkví a platforiem.

Ak sa aj vaša cirkev, zbor, spoločenstvo či platforma chce podieľať na stratégii modliteb za náš národ, budeme radi, ak sa pripojíte aj vy a staneme sa

tak navzájom partnermi.

Stačí len klik na tlačidlo