Nadchádzajúce udalosti

  • Hodina Online s Danielom Raškom
    po 27. 9.
    Zoom
    Veríme, že my - všetci modlitebníci a vedúci modlitebných iniciatív - sme tu práve pre tento čas. Čas viery a čas mobilizácie. Čas nechať sa viesť Jeho Duchom a vstúpiť do situácií, ktoré pre nás pripravil. Tešíme sa na vašu účasť.