Nadchádzajúce udalosti

  • Modlitby 24/7 - Hodina Online
    po 31. 5.
    Zoom
    Veríme, že my - všetci modlitebníci a vedúci modlitebných iniciatív - sme tu práve pre tento čas. Čas viery a čas mobilizácie. Čas nechať sa viesť Jeho Duchom. Tešíme sa na vašu účasť.