top of page

Modlitebné podnety

Odošlite nám svoje návrhy

na modlitebné podnety.

Aktualizujeme ich

každú stredu.

Modlíme sa za

🔥vyliate ducha pokánia, aby sme sa pred Otcom sklonili a hľadali Jeho tvár, odvrátili           se od svojich zlých ciest, aby nás vypočul z neba, odpustil nám naše hiechy

     a uzdravil našu zem, a vylial svojho Ducha na každého človeka,

🔥upokojenie napätia, vášní, a celej situácie v spoločnosti, šírenie úcty, rešpektu,

     spolupatričnosti a láskavosti namiesto nenávisti, pomsty, neprajnosti, zloby

     a arogancie v našej spoločnosti,

🔥víťazstvo lásky nad strachom, úcty nad aroganciou, pravdy nad lžami, hoaxmi

     a dezinformáciami, spravodlivosti nad nespravodlivosťou v našej krajine,

🔥zmierenie najmä v rozdelených rodinách a spoločenstvách, prepojenie rôznych

     generácií, nech je rozdelenie prekonané láskou,

🔥zjavenie Božej lásky, spásu v Pánovi Ježišovi Kristovi, a plné uzdravenie pre pána

     premiéra Roberta Fica, ktorého po atentáte čaká náročná rekonvalescencia,

🔥seba samých, rodiny a blízkych, aby sme boli schopní bdieť, modliť sa, a tak mali
     "silu uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“ (Lk 21:36)

🔥náš národ, aby vykročil na cestu práva a spravodlivosti, a bol započítaný medzi
     spravodlivé národy oviec podľa Mt 24:31-46,

🔥ochranu hraníc a bezpečnosť našej krajiny pred nepriateľmi,

🔥víťazstvo lásky, pravdy a spravodlivosti vo vojenských konfliktoch v Izraeli

     a na Ukrajine,

🔥pokoj pre Jeruzalem a Izraelský národ, umlčanie šíriacej sa propalestínskej

     propagandy, antisemitizmu, nenávisti voči Izraelu a Židom,

🙏🏼zrodenie 24-hodinových modlitebných stráží na lokálnej, regionálnej aj národnej

     úrovni,

🙏🏼uvoľnenie z pút duchovného dedičstva fašizmu, nacionalizmu a komunizmu,

     zachovanie demokracie na Slovensku a ochranu ľudských práv,

🙏🏼vstupovanie do pokánia za udalosti a činy, ktoré sa v súvislosti so spomínanými

     ideológiami a režimami udiali na Slovensku, 

🙏🏼Crescendo Zvolanie a Premena Tour, aby sa udial prielom v súvislosti

     s komunistickou minulosťou, ktorá sa začala v Košiciach Košickým vládnym

     programom, viď napr. Kampaň Prelom,

🙏🏼zmenu duchovnej klímy na Slovensku - od otroctva k Božiemu synovstvu, vstúpenie

     do plnosti identity a Božieho povolania pre Slovensko a Božiu víziu pre nás, našu

     krajinu, pre cirkevných a politických vodcov,

🙏🏼životný štýl veriacich, aby nám chutil život s Bohom a bol svedectvom
     pre vyčerpaných, znechutených a unavených,

bottom of page