top of page

Modlitebné podnety

Odošlite nám svoje návrhy

na modlitebné podnety

Prihovárame sa za
  • harmóniu duchovných vedúcich s nadčasovými a trvalými hodnotami

  • zmierenie, odpustenie a pokoj všetkým ľuďom dobrej vôle

  • silnú, zorientovanú a v Pánovi Ježišovi Kristovi zakorenenú cirkev

  • mladú generáciu veriacich plnú Božieho slova prinášajúcu ovocie Ducha

  • povzbudzujúce a efektívne prepojenie modlitebných lídrov a modlitebníkov

  • jednotu a súdržnosť kresťanov, ktorú nenarušia ani rozdielne politické názory

  • pokánie z nečinenia slova a vyžadovania litery zákona od druhých

bottom of page