top of page
Vote (2)_edited.jpg

Vitajte!

          Modlitby za politiku určené pre kresťanov v regionálnej a vrcholovej politike, pre kresťanov pracujúcich v štátnej správe, a pre modlitebníkov.

          Zámerom spoločných modlitieb je pravidelne sa prihovárať za dobro krajiny, ktorú nám Pán Boh zveril a spolupracovať na ňom. Veríme, že úprimné spoločné modlitby za oblasť politiky prispievajú k dobrým vzťahom, vzájomnej podpore a spolupráci medzi kresťanmi milujúcimi Pána, Boha a našu krásnu domovinu. 

Pripomeňme si

Momentky z predchádzajúcich stretnutí

01

Prieskum našej mienky

02

Boží sen o Slovensku

Prečítajte, alebo si vypočujte Boží sen o Slovensku očami Miška Kevického.

03

Pokora je pravdivá

04

Zmierenie: Eliášov odkaz

05

Poďme na vysokú

Prihlásme sa na Vysokú školu lásky. Berú každého.

Budeme sa zdokonaľovať len v jednom obore:

V láske k nepriateľom.

06

Modlitebné podnety za

  • pokoru, jednotu, spoluprácu, komunikáciu

    a zmierenie medzi kresťanmi v politike,

  • prezidentských kandidátov pre voľby,
    ktoré budú o 5 rokov,

  • zahranično-politickú orientáciu Slovenska:

    kam chce Slovensko patriť tak, aby bola cirkev slobodná, ako po roku 1989,

  • výber kandidátov do eurovolieb.

No vám, čo ma počúvate, hovorím:

Milujte svojich nepriateľov!

Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.

Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia

a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú.

Ako chcete, aby ľudia robili vám,

tak robte aj vy im! Buďte milosrdní,

ako je milosrdný aj váš Otec.

Lk 6:28-29.31.36

bottom of page