• Facebook
  • Instagram

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska

V posledných dvoch rokoch

vzhľadom na situáciu,...

Nová vláda, zmeny

v spoločnosti a koronavírus.

Rezervuj si čas modlitby

v modlitebnom kalendári.