Slovensko,

nech Ťa Boh

požehná a ochráni!

V posledných dvoch rokoch

vzhľadom na situáciu,...

Nová vláda, zmeny

v spoločnosti a koronavírus.

Pripoj sa a podieľaj sa

na stratégii modlitebníkov