top of page

Pozývame vás k naliehavým modlitbám počas súčasnej vojnovej situácie na Ukrajine

a reálneho ohrozenia

krajín Európy.

Modlitby za mier na Ukrajine
a v Európe

Milí priatelia, modlitebníci,

          chceme Vás pozvať do modlitebného zápasu za mier na Ukrajine. Nevedieme ho proti telu a krvi a veríme, že nadprirodzené riešenie je efektívnejšie ako vojská, zbrane, či diplomacia. Vieme, že Boh nechce smrť svojich detí. Väčšina z nás nikdy nič podobné nezažila na Ukrajine aj v Rusku máme priateľov, spriatelené spoločenstvá, kolegov, či dokonca príbuzných.

          V tomto konflikte nerozhoduje veľkosť vojska, ale vzťah s Bohom. Je veľmi dôležité, aby sme v tomto boji proti kniežatstvám a mocnostiam držali v modlitbách našich bratov a sestry na Ukrajine tak, ako to robili Áron a Hur, aby Izrael zvíťazil v bitke proti Amalekovi v Ex 17:11-13:


"A kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, len čo ruky spustil, víťazil Amalek. Ale Mojžišovi ruky oťaželi. Tu vzali kameň a podložili mu ho a on si naň sadol. Áron a Hur mu ruky podopierali jeden z jednej a druhý z druhej strany, a tak zostali jeho ruky v rovnakej polohe až do západu slnka. A Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča."

          Neváhajme zapojiť sa do nepretržitých modlitieb za mier

na Ukrajine, v Európe aj vo svete. Za zvlášť strategické v našom modlitebnom nasadení považujeme tieto oblasti:

          

  1. ​  Naša vlastná sebareflexia: pokánie z toho, že v cirkvi ako bratia voči sebe používame spôsoby z čias "bratskej ruskej pomoci": rozdelenie, zrada, sebectvo a pýcha. Úprimne ich odhaľujme najmä v našom osobnom živote a prosme o skutočnú zmenu.

  2.   Duchovný boj: Modlime sa, aby vo svetle Božej pravdy bolo odhalené skutočné duchovné pozadie, ktoré je za postojmi vlády Ruska. Modlime sa za Rusko a jeho vládu a žehnajme im prebudenie ich Bohom zvereného obdarovania a poslania.

  3.  Prosba o ochranu: Modlime sa za ukončenie vojny na Ukrajinea za ochranu bývalých krajín Sovietskeho zväzu, Európy aj sveta pred hrozbou vojny a jadrových útokov.

Ďalšie modlitebné podnety za pokoj

a mier na Ukrajine, v Európe aj vo svete.

          Nenechajme sa obrať o privilégium hľadať Otcovu tvár

a tvoriť históriu spolu s Ním... 2 Krn 7:14

          Ďakujeme vám za vašu vytrvalosť a modlitebné nasadenie!

bottom of page