MODLITBY

ZA CAMPFEST

 • Za nové pôsobenie Svätého Ducha pre cirkev na Slovensku

 • Za odhalenie toho, čo je hriech, čo je spravodlivosť, a čo súd

 • Za prepojenie generácií...

 • Za šírenie evanjelia na Slovensku a spasenie stratených (2Tes3:1)

 • Za Ducha múdrosti a zjavenia pre vedúcich cirkví, zborov a spoločenstiev

 • Za vedenie Duchom Svätým pre vládu a poslancov v NR SR

 • Za mladú generáciu, aby bola zmocnená Duchom odvahy, lásky a rozvahy

 • Za mladú generáciu - za vytrvalosť a vernosť vo viere

 • Za otvorenosť a prijatie nových vecí, ktoré chce Duch Svätý konať na Slovensku

 • Za dážď, ktorý zavlažuje zem (Ž 72:6)

 • Facebook
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska