top of page

MODLITBY

ZA MLADÝCH A CAMPFEST

  • Za nové pôsobenie Svätého Ducha pre cirkev na Slovensku

  • Za odhalenie toho, čo je hriech, čo je spravodlivosť, a čo súd

  • Za prepojenie generácií...

  • Za šírenie evanjelia na Slovensku a spasenie stratených (2Tes3:1)

  • Za Ducha múdrosti a zjavenia pre vedúcich cirkví, zborov a spoločenstiev

  • Za vedenie Duchom Svätým pre vládu a poslancov v NR SR

  • Za mladú generáciu, aby bola zmocnená Duchom odvahy, lásky a rozvahy

  • Za mladú generáciu - za vytrvalosť a vernosť vo viere

  • Za otvorenosť a prijatie nových vecí, ktoré chce Duch Svätý konať na Slovensku

  • Za dážď, ktorý zavlažuje zem (Ž 72:6)

bottom of page