Kalendáru rezervácií

sme dali názov

“Operácia Áron - Modlitby za národ”,

pretože kňaza Árona

si Boh použil, aby sa modlil uprostred morovej nákazy

a nákaza prestala

(Num 17: 11-15, SEB).

Korupcia je ako nákaza, pretože nezriadená náklonnosť k peniazom je koreňom zla

(1 Tim 6:10).

​Veríme, že tým Áronom súčasnosti sme stále my - modliaci sa kresťania

(1Pt 2: 9).

Operácia Áron - Modlitby za národ

          Naším dedičným podielom je Slovensko. Aj ono je našou "Zasľúbenou zemou", o ktorú v spolupráci s Bohom a ľuďmi bojujeme. Máme Božie poverenie a požehnanie na jej zveľaďovanie. Je mnoho spôsobov, ktorými za Slovensko bojujeme - všetci práve z toho miesta, ktoré zastávame, a na ktorom svedomito a zodpovedne žijeme a pracujeme: niektorí vychovávame novú generáciu, iní pracujeme v poľnohospodárstve, ďalší chránime zdravie iných..nepodarí sa nám vymenovať všetkých.

          Okrem spomenutého sa navzájom povzbudzjeme zveľaďovať našu krajinu modlitbou, žehnaním a príhovorom, a to aj počas nasledujúcich 21 dní (21. 12. 2020 - 10. 1. 2021).

          Tentokrát sa chceme pri modlitbách za Slovensko inšpirovať prorokom Danielom. Je zaujímavé, že lockdown bol pôvodne plánovaný od 21. decembra na 21 dní. Presne toľko - 21 dní sa modlil a pôstil prorok Daniel, keď z kníh porozumel počet rokov, o ktorých hovoril Pán prorokovi Jeremiášovi, že sa totiž má naplniť sedemdesiat rokov, kým bude Jeruzalem v zrúcaninách.

          Daniel hľadal Božiu tvár, pokoroval sa, robil pokánie - priznával a vyznával Otcovi hriech svojho ľudu. Modlil sa za ukončenie Babylonského zajatia a návrat svojho ľudu z otroctva späť do svojej vlasti.


          Môžeme sa za Slovensko modliť rovnako ako Daniel, s jeho horlivosťou a spolu za tieto tri veci:

​          1. Zastavenie šírenia pandémie koronavírusu zvládnutie

               jej tretej vlny!

          2. Psychické aj fyzické sily, trpezlivosť a disciplinovanosť

               a zvlášť Boží pokoj a múdrosť pre nás všetkých počas

               Vianoc a nastupujúceho lock down-u

​          3. Jednotu, spoluprácu, súdržnosť, konštruktívnu komunikáciu

               a spoločnú víziu vládnej koalície pre Slovensko

          Nenechajme sa obrať o privilégium pokorovať sa pred naším Bohom, obracať sa na Neho, hľadať Jeho tvár a prítomnosť a kráčať po Jeho cestách... 2 Krn 7:14

          Ďakujeme vám za vašu vytrvalosť a modlitebné nasadenie!