ZDRAVOTNÍCTVO

 • Za zdravotníctvo odzrkadľujúce láskavosť, milosrdenstvo a starostlivosť Boha, ktorý súcití s chorými, strádajúcimi a zomierajúcimi

 • Za múdrosť  pre súčasného ministra zdravotníctva a celé ministerstvo zdravotníctva a jeho zamestnancov

 

 • Za všetkých lekárov, záchranárov, sestry, ošetrovateľov, sanitárov, zdravotníckych zamestnancov, ministerstvo zdravotníctva a jeho vedenie: o pevný postoj ducha, hlbokú a pevnú vieru v Božiu prítomnosť

       v každom človeku a v každej situácii

 

 • Za všetkých v prvej línii v čase covidu- za Božiu silu, múdrosť, vedenie, ochranu, ale aj pokrytie všetkých ich potrieb a nákladov

 • Za uzdravenie slovenských nemocníc od chromického zadlžovania a korupcie; silné zotavenie funkčnosti vedenia a štruktúr; uvoľnenie potenciálu odborného výkonu lekárskej starostlivosti

 • Za dostatok zdravotníkov všade, kde chýbajú, aby si mohli oddýchnuť, načerpať, ale sa aj zúčastňovať potrebných školení a služobných ciest v ich prospech a v prospech zlepšovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku

​​

 • Za dostatok epidemiológov a pracovníkov RÚVZ

pre dohľadávanie kontaktov Covid pozitívnych občanov

 • Za uvoľnenie finančných zdrojov pre oblasť zdravotníctva

 • Za všetkých kresťanov - zdravotníkov, aby boli svetlom a soľou sveta, a diali sa cez nich v tomto čase aj divy, znamenia a zázraky na Slávu Bohu

 

 • Za samosprávy: aby podporovali budovanie charitatívnych komunitných projektov

 • Za psychické aj fyzické sily, trpezlivosť a disciplinovanosť a zvlášť Boží pokoj a múdrosť pre nás všetkých

 

 • Za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu, zvládnutie jej tretej vlny a zároveň aby táto situácia priniesla ovocie, ktoré zamýšľa Boh (pozri tu

 • Za silu, zdravie a pokoj pre všetkých lekárov, sestry, ošetrovateľov a všetkých ktorí sa starajú o pacientov chorých nielen na Covid-19

 • Za samosprávy, ich zdravotnícke zariadenia, aby mali dostatok zdravotníkov aj dobrovoľníkov 

 • Za uzdravenie všetkých pozitívnych a infekčných spoluobčanov, bezdomovcov, rómov, seniorov a ich rodiny

 

 • Za Božiu milosť a pomoc pre zomierajúcich a rodiny pozostalých

 • Za slovenských lekárov a zdravotníkov žijúcich v zahraničí

 • Za zastavenie šírenia poplašných správ ohľadom Covid-19, ktoré, žiaľ napomáhajú šíreniu vírusu v našej populácii a ohrozujú ľudské životy 

 • Za obete hoaxov, ktoré si v dôsledku počúvania falošných rád vážne poškodili fyzické a psychické zdravie

 • Za zodpovedné dodržiavanie nariadených opatrení v záujme verejného zdravia 

 • Za našu vzájomnú ochranu, podporu, súdržnosť a pomoc

 • Za seniorov a zvlášť ohrozené skupiny ľudí (diabetici, kardiologickí pacienti...), ktorí sú teraz v izolácii a pociťujú strach, paniku a osamelosť

​​

 • Za Božie nadprirodzené zmocnenie a ochranu (fyzické aj psychické) pre lekárov, zdravotníkov, ľudí v službe, za pomáhajúce profesie, silové zložky a ich rodiny

 • Za rovnováhu fyzického a ekonomického zdravia a proces múdreho uvoľňovania epidemiologických opatrení

 • Za múdrosť a odvahu pre ministra zdravotníctva SR, hlavného hygienika SR, krízový štáb SR a jednotlivé krízové štáby v ohniskách nákazy pri rozhodovaní a opätovnom zavádzaní možno aj nepopulárnych opatrení a tvorbe zákonov “lex korona”

 • Za žehnajúci postoj voči nakazeným Covidom-19, očkovaným aj neočkovaným

​​

 • Za obyvateľov postihnutých krajín a za chudobnejšie krajiny, v ktorých je systém zdravotnej starostlivosti slabší, a preto nie sú dobre pripravení na starostlivosť o nakazených a na obete nákazy.​