top of page
filipe-de-rodrigues-IqioMTC9aDc-unsplash.jpg

Archív

Ďakujeme nebeskému Otcovi za privilégium stáť

v medzere za náš Slovenský národ a byť očitými svedkami mnohých víťazstiev, ktoré sú našimi svedectvami a veríme, že budú inšpirovať ďalších.

Ponuka archívu

bottom of page