top of page

Registračný systém je spravovaný kresťanskou sociálnou sieťou Moja komunita. Počas registrácie je možné zvoliť zdieľanie miesta, na ktorom sa modlíš bez zverejnenia Tvojich osobných údajov a rozhorieť oheň na našej mapke.

Odporúčame pripojiť sa aj k ďalším modlitebným iniciatívam, ako sú napr. Modlitby za mier, ktoré sú vysielané každý večer o 19:00, pod vedením spoločenstiev z celého Slovenska.

 

Pre viac modlitebných podnetov, zdieľanie s tým, čo si prijal/a

v modlitbe, alebo v prípade problémov s rezerváciou využi možnosť kliknúť na

Milí priatelia, modlitebníci, modlíme sa za mier na Ukrajine, v Európe aj vo svete, a za  zvlášť strategické považujeme tieto oblasti:

  1. ​Naša vlastná sebareflexia: pokánie z toho, že v cirkvi ako bratia voči sebe používame spôsoby z čias "bratskej ruskej pomoci": rozdelenie, zrada, sebectvo a pýcha. Úprimne ich odhaľujme najmä v našom osobnom živote a prosme o skutočnú zmenu     1 Jn 3:11-16Ef 4:1-6Flp 2:1-8Rim 14-15

  2. Duchovný boj: Modlime sa, aby vo svetle Božej pravdy bolo odhalené skutočné duchovné pozadie, ktoré je za postojmi vlády Ruska. Modlime sa za Rusko a jeho vládu a žehnajme im prebudenie ich Bohom zvereného obdarovania a poslania          2 Kor 10:3-5Ef 6:12Ef 2:1-10; Zj 13:1.11Dan 9:4-19

  3. Prosba o ochranu: Modlime sa za ukončenie vojny na Ukrajinea za ochranu bývalých krajín Sovietskeho zväzu, Európy aj sveta pred hrozbou vojny a jadrových útokov                                            Ž 46:8-12Ž 33:13-22Prís 21:1Dan 2:20-22​​

bottom of page