UPOZORNENIE

Zarezervovaný čas sa vo vašom Google kalendári zobrazí správne a aj v potvrdzujúcom e-maili je údaj "Kedy" správny.

Informácia v e-maili, že "Tvoj cas modlitby je .........................." je nesprávny údaj ešte podľa zimného času, teda o hodinu skôr, než ste si rezervovali!!!

 

Ďalšia nesprávna informácia v e-maili je "Dátum a čas registrácie: ........................" Tu je uvedený čas dokonca o 2 hodiny skôr, než ste si rezervovali.

 

Za problém vzniknutý zmenou zimného času na letný sa ospravedlňujeme a na jeho odstránení pracujeme a veríme, že nebude prekážkou v rezervovaní si vašich modlitebných časov.