top of page

UKRAJINA

Milí priatelia,

🕯️

prosíme vás o zapojenie sa

do intenzívneho modlitebného zápasu za mier na Ukrajine

a v Európe.

Nevedieme ho proti telu a krvi a veríme, že nadprirodzené riešenie je účinnejšie než vojská, zbrane,

či diplomacia.

Chceme zapáliť v našich srdciach a spoločenstvách oheň modlitby, ktorá môže meniť dejiny. 

 • za našu vlastnú sebareflexiu a pokánie z toho, že v cirkvi ako bratia voči sebe používame spôsoby z čias "bratskej ruskej pomoci": rozdelenie, zrada, sebectvo a pýcha - úprimne ich odhaľujme najmä v našom osobnom živote a prosme o skutočnú zmenu - 1 Jn 3:11-16; Ef 4:1-6; Flp 2:1-8, Rim 14-15

 • aby vo svetle Božej pravdy bolo odhalené skutočné duchovné pozadie, ktoré je za postojmi vlády Ruska a za Ruský  národ, jeho vládu a žehnajme im prebudenie ich Bohom zvereného obdarovania a poslania - 2 Kor 10:3-5; Ef 6:12; Ef 2:1-10; Zj 13:1.11; Dan 9:4-19

 • za prezidenta Putina, ukrajinských lídrov aj za všetkých predstaviteľov národov, aby prijali Božiu múdrosť, triezvosť, Ducha rozumu, rady, sily, a nadprirodzené zjavenie, aby v tomto konflikte nedovolili použit' jadrové zbrane

 • aby medzi Ukrajinou a Ruskom úspešne prebiehali mierové rokovania 

 • za ochranu prezidenta a premiéra Ukrajiny,

 • za prekonanie strachov a neistoty z budúcnosti a rozdelenia obyvateľov Ukrajiny

 • za siroty a vdovy, utečencov a ich rodiny, aj za civilistov na oboch stranách konfliktu, aby ich ťažké okolnosti spojené s konfliktom nezlomili a napriek všetkému zažívali Otcovu lásku, blízkosť a útechu

 • za ochranu prístavu, mesta Mariupoľ a Cherson pred vylodením ruských jednotiek, za ochranu mesta Kyjev zo severnej strany, kde sa výrazne posilňujú ruské jednotky, aj za ochranu mesta Kyjev pred útokom zo vzduchu a silným bombardovaním mesta

 • za všetkých, ktorí rozdúchavajú oheň nepokoja, aby sa ich srdca dotkol Ježiš - Knieža Pokoja,

 • za všetkých, ktorí sa angažujú v diplomacii, aby mali múdrosť Ducha Svätého vo vyjednávaniach,

 • za predstaviteľov národov, aby boli vedení láskou Boha otca,

 • za to, aby Pán nadprirodzene zasiahol a ukončil nezmyselné krviprelievanie,

 • za nadprirodzený Boží zásah do diania na Ukrajine,

 • za civilistov na oboch stranách, za utečencov a ich rodiny, za siroty a vdovy,

Pozývame vás k modlitbám za „Ruskú jar“ (Sk 3:19-20) - konkrétne:

 

 • za odhalenie skutočnej tváre duchovnej mocnosti, ktorá je v pozadí duchovného zaslepenia v tejto krajine... (Jn 3:19-21; Ž 46:3-4)🙏🏻

 • za zlomenie moci tejto manipulácie, oklamania,  čarodejníctva, zvodu... (kult osobnosti; nacionalizmus – falošná a pyšná identita; ideológia – falošné presvedčenia; mentalita  utláčateľa – hriešny spôsob uplatňovania svojho presvedčenia...)  (Zj 3:8-10)🙏🏻

 • za odhalenie skutočného stavu a povahy vojny a jej následkov v krajine, otvorenie očí ľudí, sprístupnenie pravdivých médií a informácií (Ef 3:14-21; Ef 1:17-23)🙏🏻

 • za roztopenie, rozmrazenie (v dôsledku strachu, oklamania a manipulácie) zápasu o spravodlivosť, právo a pravdu... Doslova nech nastane prudké oteplenie a jar, prebudenie k životu všetkých... jar ktorá sa nebude dať zastaviť (Vľp 2:10-14)🙏🏻

 • za prebudenie hrdinov práva, spravodlivosti a pravdy v celej krajine, za mobilizáciu ľudí dobrej vôle (Joel 4:9-10)🙏🏻

 • za milosť pre mužov (otcov a synov) v armáde a silových zložkách, aby si uvedomili do akého boja boli vyslaní a zároveň aby sa obrátili k Bohu a mali múdrosť ako sa zachovať, aby sa vyhli prelievaniu krvi nevinných ľudí a zachovali svoje svedomie čisté pred Bohom (Ž 107:1-22)🙏🏻

 • za milosť pre všetkých  „ľudí vplyvu“ v Kremli, vo vláde,  na kľúčových pozíciách, v spravodajských tajných službách, ktorí majú prístup k informáciám a uvedomujú si, do čoho je ich krajina vtiahnutá, aby ich svedomie a hrdinstvo bolo prebudené, aby rozumeli čo majú na svojich pozíciách urobiť  (podobne ako si Boh mohol použiť Mordochaja a jeho neter Ester – Est 4:13-14🙏🏻

 • za to aby celé Rusko povstalo a vstúpilo do zápasu o Božie požehnanie, odpustenie a milosť k návratu k Božiemu povolaniu a poslaniu (Iz 58:12; Iz 61:4)🙏🏻

 • za uzdravenie tejto krajiny z hrozných dôsledkov despotických diktátorských režimov, ktoré spôsobili dlhotrvajúcu zimu (oklamanie, zastrašenie, ľahostajnosť, horkosť, zlomenosť, horkosť, hnev a nenávisť, sebectvo, bezohľadnosť, nenásytnosť...) (Zj 22:1-2)🙏🏻

 • za duchovné prebudenie v cirkvi v Rusku, aby povstala ako armáda Kráľa, vojsko modlitebníkov, evanjelistov a misionárov (Ef 5:6-14)🙏🏻

"Lebo Tvoje je Kráľovstvo a moc i sláva na veky."

Mat 6:13

Ďakujeme za to, že môžeme v modlitbách stáť spolu s Vami.

_edited.png
bottom of page