Ekonomika

Pretože je Pán, Boh náš Zaopatriteľ  (Gn 22:13-19), uvoľňuje prostredníctvom

ekonomiky zaopatrenie a zabezpečenie a zároveň nás učí správcovstvu.

Jej hnacím motorom

sú vedecký pokrok a technológie, pretože prinášajú rozvoj a tvorbu nových produktov

a služieb.

V moci podnikateľov

je tieto služby ponúkať

a obchodovať s týmito vynálezmi.

 

Správny model

správcovstva prináša

slávu Bohu, ktorý rád spolupracuje s ľuďmi ako svojimi spolutvorcami.

 • Za tvorbu a dokončenie Národného plánu obnovy a odolnosti a múdrosť súčinných ministerstiev pri spravovaní dotácií NOVÉ!

 

 • Za uzdravenie, oživenie, naštartovanie a ochranu ekonomiky štátu pred nečakanými udalosťami a pred kolapsom: za Božiu víziu, múdrosť, pomoc a odvahu pre súčasnú vládu hľadať

        a uplatňovať Božie princípy a riešenia problémov slovenskej

        ekonomiky

 • Za pánov ministrov financií, hospodárstva a dopravy a ich ministerstvá, ktoré súvisia s oblasťou podnikania: aby spolupracovali, vytvárali schémy pomoci a rozvoja

 • Za tímy spolupracovníkov na spomenutých ministerstvách:

        aby boli tvorené charakternými a kvalitnými odborníkmi

        a predkladali dobré, biblickými princípmi vedené zákony

​​

 • Za uzdravenie vnímania podnikania na Slovensku: aby boli podnikatelia vnímaní ako tí, ktorí vytvárajú nové hodnoty,

        a poskytujú ľuďom prácu a živobytie

 • Za podnikateľov, ich zamestanancov a ich rodiny, ktorí museli

        v dôsledku korona-opatrení zatvoriť svoje podniky a prevádzky

        a za ľudí, ktorí prišli o prácu: aby práve v týchto ťažkostiach

        nestrácali nádej a naďalej dôverovali Bohu a jeho prisľúbeniam

 • Za všetkých čestných a charakterných podnikateľov: za ich tvorivosť a flexibilnosť, schopnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam,​ za odvahu reštrukturalizovať firmy a tvoriť nové projekty

 • Za ozdravenie podnikateľského prostredia a rýchle zotavenie

        z finančného vyčerpania 

 • Za rýchlu a účinnú pomoc zo strany štátu postihnutým firmám a ich zamestnancom

 • Facebook
 • Instagram
 • Black YouTube Icon

© 2020 Iniciatíva Modlitebníkov Slovenska