top of page

ut 18. 6.

|

Zoom

Modlitby za médiá

Pozývame vás k modlitbám za oblasť médií. V súčasnosti máme viac prostriedkov, ktorými môžeme komunikovať, než kedykoľvek predtým. Otázkou však je, čo komunikujeme. Prináša to život, alebo skôr smrť?

Modlitby za médiá
Modlitby za médiá

Miesto a čas

Další termíny 3

18. 6. 2024, 20:00 – 21:00

Zoom

O stretnutí

Náš Boh je Živé Slovo.

Ukazuje nám, aký dopad na naše životy má kultúrna komunikácia,

prinášanie múdrosti a pravdy, budovanie a upevňovanie zdravých postojov a vzťahov.

V komunikácii nie je dôležitý len obsah, ale aj spôsob, akým sú veci vypovedané.

Uvoľňujeme múdrosť, alebo propagujeme bláznovstvo?

Víziou v tejto oblasti je poskytnúť čítajúcej, počúvajúcej a pozerajúcej verejnosti

vhľady do aktuálnych udalostí tak, aby tieto odkrývali Božie plány a ozrejmovali ich

v každodennom prívale informácií.

Je v našich možnostiach uchopiť ponúkané nástroje

a spolu s Bohom v modlitbe nimi tvoriť cesty Kráľovstva. 

Sdílet událost

bottom of page