MÉDIÁ

V súlade s Jak 3:4-6, Fil 4:8, Žalm 1, Žalm 19:14, Mat 28:19-20, Žalm 101:3, Žalm 49:3, Mk 16:15 sa modlime:

 • Za médiá odzrkadľujúce charakter Boha, ktorý je živé, účinné Slovo a komunikuje pravdu s láskou

 • Za slobodné, kvalitné a korektné médiá založené na princípoch Božieho kráľovstva podávajúce nestranné a objektívne informácie (aj na sociálnych sieťach)

 • Za pravdivosť a spravodlivosť, čistotu a korektnosť slova v médiách, ktorá nedáva miesto manipulácii, kontrole, zneužívaniu divákov, poslucháčov a čitateľov, ohováraniu, osočovaniu, prekrúcaniu pravdy a lžiam

 • Za múdrosť, zdravý úsudok, ochranu a bezpečie slušných a charakterných žurnalistov, zvlášť tých investigatívnych

 • Za kvalitnejšiu spoluprácu investigatívnych médií a policajných zložiek

 • Za médiá šíriace životodarné posolstvá oslovujúce srdcia a obnovujúce mysle tých, ktorí hľadajú pravdu

 • Za šírenie evanjelia, povzbudzujúcich príbehov a svedectiev prostredníctvom médií, ktoré prinesú ešte viac divov, zázrakov a znamení

 • Nech nám médiá s múdrosťou prinášajú poučenie z minulosti a inšpirujú k pozitívnym zmenám prítomnosti a budúcnosti

 • Za ubúdanie bulvárnych médií, médií šíriacich dezinfomácie a obsahu, ktorý zneucťuje, znevažuje, dehonestuje a zneužíva divákov, poslucháčov a čitateľov

 • Za médiá, ktoré pomáhajú ľuďom kriticky myslieť

 • Za publikovanie slušných a zdravých programov

 • Za múdrosť a kreativitu tvorcov mediálneho obsahu a programov, ktoré komunikujú s úctou lásku k pravde a spravodlivosti

 • Za odolnosť divákov, poslucháčov a čitateľov pred žiadostivosťou

 • Za ľudí v médiách, aby zaujímali postoje proti nespravodlivosti a podporovali spravodlivosť

 • Za odhalenie skupín, ktorých záujmom je kontrola médií s cieľom mať v rukách moc a udržať si ju podvodom a klamstvami