top of page

Pozývame všetkých vás, ktorí pozvanie chcete prijať na hodinu modlitieb online.

Po Hodine Online

Záznam zo zdieľania Daniela Rašku z 27. septembra 2021:

 

Pýtal som sa Pána Boha, čo chce, aby som vám odovzdal a vnímal som tieto tri veci:

  1. Nemôžete viesť ľudí, ktorých nemilujete. Láska k ľuďom je dôležitejšia ako čokoľvek a viac ako si uvedomujeme. Len preto aj ja môžem robiť to čo robím, lebo ma Pán Boh viedol k láske k ľuďom. Bez lásky sa nám bude za ľudí modliť len veľmi ťažko.

  2. Nemôžeme ľudí viesť tam, kde sami nie sme. Ak chceme viesť ľudí k modlitbám, sami potrebujeme byť modlitebníkmi.

  3. Nehľaďte na efektivitu, keď iniciujete modlitebné podujatia. Dávajte pozor na to, ako pracuje Boh. Nezdá sa nám efektívne, keď hľadá jednu ovečku zo 100. Nesnívajte o veľkých zástupoch, tisíckach odmodlených hodín, množstve zaplnených modlitebných miestností... Možno sa potrebujete venovať len niekoľkým ľuďom...

 

Ako ľudí povzbudiť aby sa začali modliť?

     Ide to, ale len obmedzene. Hovorte o vypočutých modlitbách: viera rastie z počutého slova, viera je posilnená svedectvami. Niektorí ľudia sú tak zranení, že znovu potrebujú počuť o tom, ako Boh počuje a odpovedá na modlitby, a čo robí.

     Potrebujeme hovoriť aj na tému nevypočutých modlitieb, zdá sa mi že je to tabu, a pri tom s tým mnohí zápasia a majú túto skúsenosť. Odporúčam knihu Keď Boh mlčí od Peta Greiga - on sa na tú tému pozrel naozaj hlboko. Hovorte o tom. Boh robí menej zázrakov ako by sme si priali, ale viacej zázrakov ako vidíme.

     Tí, ktorí povzbudzujú k modlitbám a vytvárajú rôzne iniciatívy, často tlačia na modlitbu a ten tlak veľmi nefunguje. Robíme chybu v tom, že ľudí pozývame k modlitbám, ale nie ku Kristovi. A pri tom o Krista ide. Ak sa priblížime k Nemu, tak On sa priblíži k nám. Potrebujeme ľudí pozývať ku Kristovi a hovoriť im o Ňom. Modlitba je len cesta, kanál k Nemu. A On je cesta, ktorá nás vedie k Otcovi. Potrebujeme byť zamilovaní - vtedy neriešime ani čas, ani pripomienky, tabuľky a pod....

     Dobré a praktické je mať v zbore alebo spoločenstve pravidelné časy pre modlitbu. Ľuďom pomáhame organizovať modlitebné reťaze - kreatívne a nie veľmi dlhé. A to fungovalo a funguje. Nie je na to recept, ale hlad po modlitbe v takejto reťazi sa často prebúdza vo vlnách. Je skvelé vytvoriť ten priestor. Mojou skúsenosťou je, že ak ľudia zažijú stretnutie s Bohom, tak sa modlia aj keď taká modlitebná reťaz skončí...

     Robíme aj kurz Ako sa modliť - je to podobné Alfa kurzu: 8 stretnutí na rôzne témy - sú k tomu videjká, materiály - je to zadarmo k dispozícii - stačí si to stiahnuť a použiť...

     Jediná stratégia, ktorá mi funguje je, že sa modlím, aby Boh zapálil ten oheň lásky k ľuďom a oheň modlitieb v Čechách. A keď niekde vidíme nejakú iskierku tohto ohňa, tak sa snažíme na ten ohníček priložiť nejaké drievka a staráme sa o to, aby pekne horel. Je potrebné sa o ten oheň citlivo starať, aby sme ho neudusili.

 

Dan, o čom je pre Teba hnutie Modlitby 24-7?

     Niekto niekde vytvorí miesto na modlitby na nejaký čas, urobí rozpis, kde si ľudia môžu svoj čas rezervovať... Ľudia sa potom v modlitbách striedajú na tom mieste a vytvoria reťaz...

 

Hnutie Modlitby 24/7 má 5 chutí:

  1. Tím: Nemal by to byť jeden človek, ale tím ľudí ktorí modlitby 24/7 pripravujú spolu robia. Cieľom je modliť sa aj sami za seba za obnovu našich životov, aby sme zažili Jeho premenu. Nechceme sa , pravdaže, modliť len za seba, ale aj za ľudí ktorí Krista nepoznajú.

  2. Nepretržitosť: Snažíme sa modliť nonstop, ale nie pre výkon, aby sme dosiahli tento cieľ, ale aby sme prišli k Ježišovi. Nejde o dĺžku modlitieb, ale nepretržitosť reťaze modlitieb. Možno úplne nerozumieme tomu, prečo to Pán Boh takto chce a žehná, ale chceme byť poslušní…

  3. Miesto: Modlitby sa odohrávajú na konkrétnom mieste. Potrebujeme odísť z domu a prísť na určité miesto. Je to obraz svätyne, kde svoju pozornosť zameriavame len na Boha. Vypíname mobil a dávame ten čas iba Bohu. Je dôležité, aby ľudia nezostávali doma, keď sa do takejto modlitebnej reťaze zapájajú. Podobne aj Pán Ježiš odchádzal na pusté miesta, aby sa tam modlil.

  4. Kreativita: Miestnosť sa snažíme pripraviť tak, aby ľudí inšpirovala ku modlitbám. Chcem im pomôcť, aby sa vedeli zapojiť do modlitieb. Preto tam dávame modlitebné predmety, námety a ponúkame rôzne kreatívne spôsoby, ako sa ľudia môžu zapojiť do modlitby. Zároveň sa tam vytvára spoločenstvo a zdieľanie modlitieb, potrieb, vyjadrení ľudí, vzájomných požehnaní pri striedaní sa.…

  5. Spolupráca: Modlíme sa spoločne. Nie je to ekumenická iniciatíva a ani snaha o doslovné zjednotenie cirkví. Jednoducho sa modlíme spoločne ako cirkev v jednom meste, regióne. A to aj vtedy, keď máme medzi sebou rozdiely - spája nás totiž Ježiš Kristus a to je väčšie ako čokoľvek, čo nás rozdeľuje. Organizátorom odporúčame, aby do toho prizvali aj iných kresťanov v meste - vtedy je potrebné, aby tá miestnosť bola prispôsobená pre všetkých aby tam nebolo nič, čo by kohokoľvek pohoršilo, čo by bolo neúctivé, útočné, rozdeľujúce.

Ďakujeme, Dan!

bottom of page